Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie, język włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-3LSLicW Kod Erasmus / ISCED: 09.402 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie, język włoski
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Seminaria licencjackie, studia stacjonarne 1.st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest przygotowanie Studentów do przeprowadzenie samodzielnego badania z zakresu językoznawstwa, będzie obejmowało zagadnienia teoretyczne, metodologię badań językoznawczych, analizę tekstów, warianty języka włoskiego: dialekty, warianty sytuacyjne w tym języki specjalistyczne, język mediów i Internetu oraz język młodzieżowy. Ponadto zagadnienia obejmujące Włochy w kontekście kulturowym, społecznym i antropologicznym, oraz napisania pracy licencjackiej.

Studenci uczęszczający na zajęcia powinni znać język włoski na poziomie B2/C1.

Seminarium licencjackie, prowadzone w formie konwersatorium, będzie obejmowało zagadnienia teoretyczne, metodologię badań językoznawczych, analizę tekstów, warianty języka włoskiego: dialekty, warianty sytuacyjne w tym języki specjalistyczne, język mediów i Internetu oraz język młodzieżowy.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przygotowujący do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki.

Pełny opis:

Wykład przygotowujący do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki danego obszaru językowego. Są na nim przedstawione wybrane zagadnienia, których znajomość:

- poszerza wiedzę studenta w zakresie wybranej dziedziny na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza informacji pozwalających dokonać samodzielnego wyboru tematu pracy licencjackiej z danej dziedziny.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Efekty uczenia się:

Studenci uzyskuję:

- wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z badanej dziedziny na poziomie pracy licencjackiej,

- wiedzę na temat metodologii badawczych stosowanych w danej dziedzinie na poziomie pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania formułowane są przez prowadzącego wykład

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz, Marta Kaliska, Dario Prola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykład przygotowujący do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki.

Pełny opis:

Wykład przygotowujący do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki danego obszaru językowego. Są na nim przedstawione wybrane zagadnienia, których znajomość:

- poszerza wiedzę studenta w zakresie wybranej dziedziny na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza informacji pozwalających dokonać samodzielnego wyboru tematu pracy licencjackiej z danej dziedziny.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłońska, Marta Kaliska, Dominika Lipszyc, Matteo Piccin, Dario Prola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE:

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania z zakresu literaturoznawstwa. Seminarium, prowadzone w formie konwersatorium, będzie obejmowało zagadnienia teorii literackich, metodologię badań nad tekstem literackim, analizę porównawczą dzieł literackich oraz filmowych jako tekstów w kontekście kulturowym oraz normy pisania pracy dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.

Pełny opis:

SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE:

Seminarium jest przeznaczone dla studentów zainteresowanych włoską literaturą XX w. i ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Seminarium składa się z części teoretycznej i części praktycznej. W ramach pierwszej części studenci mogą zapoznać się z najważniejszymi teoriami literackimi, tak aby rozwijać umiejętność krytycznej analizy włoskich tekstów literackich oraz korzystania z literatury naukowej. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej. Studenci sami tworzą narzędzia mające zastosowanie w ich własnych badaniach prowadzących do napisania pracy licencjackiej. Podczas zajęć szczegółowo omawiana jest również struktura prac licencjackich (formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość) oraz obowiązujące na Wydziale Lingwistyki Stosowanej ustalenia regulaminowe dotyczące tych prac i ich obrony.

W części praktycznej studenci będą mieli za zadanie przygotować referaty dotyczące wybranego zagadnienia i postępów pracy nad nim oraz analizę wskazanego tekstu.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Jabłońska, Dominika Lipszyc, Matteo Piccin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE:

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania z zakresu literaturoznawstwa. Seminarium, prowadzone w formie konwersatorium, będzie obejmowało zagadnienia teorii literackich, metodologię badań nad tekstem literackim, analizę porównawczą dzieł literackich oraz filmowych jako tekstów w kontekście kulturowym oraz normy pisania pracy dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.

Pełny opis:

SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE:

Seminarium jest przeznaczone dla studentów zainteresowanych włoską literaturą XX w. i ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Seminarium składa się z części teoretycznej i części praktycznej. W ramach pierwszej części studenci mogą zapoznać się z najważniejszymi teoriami literackimi, tak aby rozwijać umiejętność krytycznej analizy włoskich tekstów literackich oraz korzystania z literatury naukowej. Gruntowna analiza literatury naukowej ma na celu rozbudzenie świadomości metodologicznej i warsztatowej. Studenci sami tworzą narzędzia mające zastosowanie w ich własnych badaniach prowadzących do napisania pracy licencjackiej. Podczas zajęć szczegółowo omawiana jest również struktura prac licencjackich (formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość) oraz obowiązujące na Wydziale Lingwistyki Stosowanej ustalenia regulaminowe dotyczące tych prac i ich obrony.

W części praktycznej studenci będą mieli za zadanie przygotować referaty dotyczące wybranego zagadnienia i postępów pracy nad nim oraz analizę wskazanego tekstu.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.