Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie, język włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-3LSLicW Kod Erasmus / ISCED: 09.402 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie, język włoski
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Seminaria licencjackie, studia stacjonarne 1.st
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest przygotowanie Studentów do przeprowadzenia samodzielnych badań z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Poruszane będą zagadnienia teoretyczne oraz metodologiczne, jak również dotyczące Włoch w kontekście kulturowym, społecznym i antropologicznym. Istotna część seminarium poświęcona będzie zasadom pisania pracy licencjackiej.

Studenci uczęszczający na zajęcia powinni znać język włoski na poziomie B2/C1.


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przygotowujący do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki.

Pełny opis:

Wykład przygotowujący do pisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki danego obszaru językowego. Są na nim przedstawione wybrane zagadnienia, których znajomość:

- poszerza wiedzę studenta w zakresie wybranej dziedziny na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej metodologii badawczej na poziomie pracy licencjackiej,

- dostarcza informacji pozwalających dokonać samodzielnego wyboru tematu pracy licencjackiej z danej dziedziny.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Efekty uczenia się:

Studenci uzyskuję:

- wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z badanej dziedziny na poziomie pracy licencjackiej,

- wiedzę na temat metodologii badawczych stosowanych w danej dziedzinie na poziomie pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania formułowane są przez prowadzącego wykład

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Giulia Cilloni-Gaździńska, Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Giulia Cilloni-Gaździńska, Maciej Durkiewicz, Małgorzata Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE:

Celem seminarium licencjackiego jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych pracy licencjackiej oraz przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnych badań z zakresu literaturoznawstwa. Seminarium, prowadzone w formie konwersatorium, będzie obejmowało wybrane zagadnienia teoretyczno-literackie. Omawiane będą również normy pisania pracy dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.

SEMINARIUM JĘZYKOZNAWCZE:

Celem seminarium językoznawczego jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych pracy licencjackiej oraz przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnych badań z zakresu językoznawstwa. Seminarium, prowadzone w formie konwersatorium, będzie obejmowało wybrane zagadnienia teoretyczne. Omawiane będą również normy pisania pracy dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.

Pełny opis:

SEMINARIUM LITERATUROZNAWCZE:

Seminarium jest przeznaczone dla studentów zainteresowanych literaturą włoską i ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Zajęcia mają charakter praktyczny i warsztatowy: w ramach seminarium studenci mają rozwijać umiejetność krytycznej analizy włoskich tekstów literackich oraz korzystania z literatury naukowej. Studenci sami tworzą narzędzia mające zastosowanie w ich własnych badaniach prowadzących do napisania pracy licencjackiej. Podczas zajęć szczegółowo omawiana jest również struktura prac licencjackich (formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość) oraz obowiązujące na Wydziale Lingwistyki Stosowanej ustalenia regulaminowe dotyczące tych prac i ich obrony.

W części praktycznej studenci będą mieli za zadanie przygotować referaty dotyczące wybranego zagadnienia i postępów pracy nad nim oraz analizę wskazanego tekstu.

SEMINARIUM JĘZYKOZNAWCZE:

Seminarium jest przeznaczone dla studentów zainteresowanych językoznawstwem włoskim i ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu językoznawstwa. Zajęcia mają charakter praktyczny i warsztatowy: w ramach seminarium studenci mają rozwijać umiejetność krytycznej lektury klasyków myśli językoznawczej oraz korzystania z literatury naukowej. Studenci sami tworzą narzędzia mające zastosowanie w ich własnych badaniach prowadzących do napisania pracy licencjackiej. Podczas zajęć szczegółowo omawiana jest również struktura prac licencjackich (formuła tematu, przypisy, bibliografia, styl, objętość) oraz obowiązujące na Wydziale Lingwistyki Stosowanej ustalenia regulaminowe dotyczące tych prac i ich obrony.

W części praktycznej studenci będą mieli za zadanie przygotować referaty dotyczące wybranego zagadnienia i postępów pracy nad nim oraz analizę wskazanego tekstu.

Literatura:

Ustalana przez prowadzącego wykład.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.