Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-WLAINT Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów dziennych licencjackich
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku, jęz. angielski, studia niest. I st. wieczor. - plan od 2007/8
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku, jęz. niemiecki, studia niest. I st. wieczor. - plan od 2007/8
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem szkolenia jest zapoznanie nowo przyjętych studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej, aby mogli uniknąć nieświadomego naruszania cudzej własności intelektualnej oraz mieli świadomość znaczenia przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej zarówno dla jednostki jak i dla społeczeństwa.

Pełny opis:

W trakcie szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną własności intelektualnej.

2. Podstawowe akty prawne.

3. Krajowe i międzynarodowe działania na rzecz ochrony własności intelektualnej.

4. Przedmiot ochrony własności intelektualnej:

- Prawo własności przemysłowej:

a) patenty na wynalazki

b) znaki towarowe

c) wzory przemysłowe

- Tajemnica przedsiębiorstwa

- Prawa autorskie i prawa pokrewne.

Ze względu na specyfikę studiów filologicznych główny nacisk położony jest na zapoznanie studentów z zasadami przestrzegania praw autorskich, wynikającymi przede wszystkim z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami).

Literatura:

1. A. Adamczak, E. Dobosz, M. Gędłek, Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien. Informator dla pracowników i studentów szkół wyższych, Warszawa 2009.

2. A. Domańska-Baer, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien. Informator dla pracowników i studentów szkół wyższych, Warszawa 2010.

3. Aktualne akty prawne odnoszące się do zagadnień ochrony własności intelektualnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

- student ma świadomość istnienia zasad i norm etycznych,

- student ma podstawową wiedzę o aktualnych regulacjach prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej.

Umiejętności:

- student potrafi określić cechy odróżniające różne kategorie praw własności intelektualnej,

- student potrafi stosować się do zasad wynikających z odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej,

- student potrafi unikać zagrożeń wynikających z naruszania praw ochrony własności intelektualnej.

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz potrafi ją uzupełniać i doskonalić,

− student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy autorskoprawne pojawiające się w trakcie studiów oraz w późniejszej pracy zawodowej,

- student stosuje się do zasad korzystania z cudzego dorobku naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładzie oraz uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu pisemnego dotyczącego wcześniej omawianych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.