Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny: Wielkie postaci kultury białoruskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-PRZEDF3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny: Wielkie postaci kultury białoruskiej
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie z tymi postaciami, przedstawienie nie tylko faktów historycznych, lecz także zapoznanie z rolą tych osób w kształtowaniu kultury Białorusi, współczesności i historii

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Pełny opis:

W historii każdego państwa dużą rolę grają postaci i osobowości, które wpływają na rozwój wszystkich sfer życia danego państwa: ekonomii, polityki, wojskowości, religii, oświaty i innych. To oni pozostawią po sobie pamiątki kultury, dzieła sztuki i idee.

Literatura:

M. Kosman, Dzieje Białorusi, Wrocław 1979; O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok, 2002; H. Łowmiański, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1981; H. Sahanowicz, Historia Białorusi: od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2002.

A. Bergman, Rzecz o Bonislawe Taraszkiewiczu, Warszawa 1977; A. Brzeziecki, M. Nocuń, Łukaszenka. Niedoszly car Rosji, Krakóww 2014; L. Szerepka, Oblicza Bialorusi. Zapiski ambasadora, Białystok 2016; St. Szuszkiewicz. Moje życie. Rozpad i wskrzeszenie ZSSR, Warszawa 2003; J. Turonek, Waclaw Iwanowski i odrodzenie Bialorusi. Warszawa 1992; J. Ziemczonok, Traktem Stefana Batorego, Warszawa 2009

У. Арлоўб Г. Сагановіч, Дзесяць вякоў беларускай гісторыі, Вільня 1999; Краіна Беларусь, Мінск 2003; В. Чаропка, Імя ў летапісу, Мінск 1994;

Efekty uczenia się:

S2_W17 zna na poziomie rozszerzonym postaci Białorusi (od starożytności do XXI wieku) i ich działalność w sferze historycznej, politycznej, wojskowej, społecznej, kulturalnej w Białorusi i na międzynarodowej arenę; S2_W18 szczegółowo charakteryzuje pozycja i rola konkretniej postaci w przemianach polityczno-narodowościowych, w procesach religijno-kulturowych w Białorusi i na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej; S2_U10 słucha ze zrozumieniem ustnych prezentacji dotyczących postaci Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności w różnych dedzinach życia Białorusi (od starożytności do XXI wieku); problematyzuje je i formułuje na ich podstawie krytyczne osądy

EK_U01: sprawdzenie umiejętności w postaci krótkiej analizy sytuacji sektora stanowiącej część sprawdzianu zaliczeniowego

EK_W01: sprawdzenie poprzez analizę symulacyjną stanowiącą część sprawdzianu zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, wystąpienia z referatem, udział w dyskusjach, udział w przedsięwzięciach KSI

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.