Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka i analiza tekstu poetyckiego XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-DOK-KI-S-MKA1 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Krytyka i analiza tekstu poetyckiego XX wieku
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Studia doktoranckie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Wykład ukazuje metody, teorie i narzędzia analizy tekstu poetyckiego i ich zastosowanie w nowożytnej i współczesnej poezji włoskiej

Pełny opis:

Wykład pogłębia specyfikę tekstu poetyckiego, badając metodologie zgłębiające jego strukturę i formę oraz aspekt symboliczny, metryczny, stylistyczny, metaliteracki, ideologiczny oraz filozoficzny poezji nowożytnej i współczesnej.

Literatura:

A Afribo, A. Soldani, La poesia moderna. Dal secondo Ottocento a oggi, Bologna 2012; L. Anceschi, Le poetiche del Novecento, Venezia 1990; A. Berardinelli, La poesia verso la prosa. Controversie sulla lirica moderna, Torino 1994; C. Beccaria, L’autonomia del significante,Torino 1989; P. G. Beltrami, La metrica italiana, Bologna 2011; R. Ceserani, Il testo poetico, Bologna 2005; R. Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Bari 2003; S. Colangelo, Il soggetto nella poesia del Novecento italiano, Roma 2009; F. Curi, La perdita dell’aureola, Torino 1977F. Curi, Metodologia del testo di avanguardia, Napoli 2001; H. Friedrich, La struttura della lirica moderna, Milano 2002; P. Giovannetti, Modi della poesia italiana contemporanea, Roma 2005; P. Giovannetti, La metrica italiana contemporanea, Roma 2007; E. Krumm, Lirica moderna e contemporanea, Firenze 1997; G Lavezzi, Breve dizionario di retorica e stilistica, Roma 2004; N. Lorenzini- S. Colangelo, La poesia e la storia, Milano 2013; N. Lorenzini, Corpo e poesia nel Novecento italiano, Milano 2009; A. Marchese, L’officina del testo poetico, Milano 1985; M. Mazzoni, Sulla poesia moderna, Bologna 2005; P. V. Mengaldo, La tradizione del Novecento. Seconda serie,Torino 2003; E. Testa, Il libro di poesia, Genova 1983; L. Vetri, Letteratura e caos. Poetiche della neoavanguardia, Milano

Efekty uczenia się:

Student:

-Rozpoznaje i stosuje rozwinięte metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej

-Potrafi zbierać, selekcjonować, analizować, interpretować i syntetyzować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy

-Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Referat na lekcje i egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.