Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia i media - Sem. mgr 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-JSS2KE Kod Erasmus / ISCED: 09.104 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia i media - Sem. mgr 2
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów dziennych
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Niniejsze seminarium poświecone jest analizie ról, jakie odgrywa tłumaczenie w masowej komunikacji medialnej i obejmuje: reklamę, kino, opery mydlane, muzykę, itd. Nacisk kładziony będzie na specyfikę kulturową, jak również na identyfikację lokalną bądź globalną. Studenci będą mieli do przeanalizowania wiele przykładów "case studies" takich jak międzynarodowe kampanie reklamowe, czy tłumaczenia scenariuszy filmowych. Studenci zapoznają się także z teoretycznymi aspektami zawartymi w między-kulturowym tłumaczeniu.

Drugi semestr.

Pełny opis:

Cele niniejszego seminarium magisterskiego "Translation and Media" to: wprowadzenie do historii oraz bieżących praktych w teorii przekładu; zapoznanie studentów ze społecznymi kulturalnymi aspektami przekładu; analiza i krytyczny odbiór przekładu literackiego; jak również danie studentom możliwości przedstawienia wyników swoich badań w przejrzysty sposób, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami akademickimi. Niniejsze seminarium poświecone jest także analizie ról, jakie odgrywa tłumaczenie w masowej komunikacji medialnej i obejmuje: reklamę, kino, opery mydlane, muzykę, itd. Nacisk kładziony będzie na kwestie wielokulturowe, specyfikę kulturową, jak również na identyfikację lokalną bądź globalną. Studenci będą mieli do przeanalizowania wiele przykładów "case studies", takich jak międzynarodowe kampanie reklamowe, czy tłumaczenia scenariuszy filmowych. Studenci zapoznają się także z teoretycznymi aspektami zawartymi w wielokulturowym tłumaczeniu, a podczas całego kursu nacisk kładziony będzie na strategie tłumaczeniowe. Badaniu poddane zostaną także tłumaczenia i/lub adaptacje tekstów literackich do kina czy telewizji - obejmować będą międzykulturowe i między-semiotyczne tłumaczenia. Ponadto następujące teorie tłumaczenia zostaną przedstawione: teoria polysystemu, Skopos; relatywizm, teoria post-kolonialna, teoria płci.

Oczekuje się, że na zakończenie dwuletniego seminarium studenci przedłożą swoje prace magisterskie. Aby osiągnąć ten cel, studenci winni ściśle współpracować ze swoim promotorem, aby upewnić się, czy wybrany przez nich temat poddany został wystarczającej analizie, praca napisana i przedstawiona została poprawnie zarówno pod kątem językowym jak i pod kątem formy, oraz prawidłowego doboru bibliografii. Seminaria przeprowadzane będą zarówno w grupach jak i podczas indywidualnych konsultacji.

Literatura:

Baker, Mona (ed.). 1998. Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London: Routledge, (and subsequent editions).

Bassnett, Susan. 2002.Translation Studies. 3rd edition. London: Routledge,

Bassnett, Susan & Trivedi, Harish. 1999. Postcolonial Translation. London: Routledge.

Bassnett, Susan & André Lefevere André, eds. 1988. Constructing Cultures. Clevedon/Philadelphia: Multilingual Matters

Branston, G. & Stafford, R. 2006.The Media Students' Book, Routledge.

Catford, John C. 1965. A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press.

Cattrysse, Patrick, 'Mutimedia and Translation: Methodological Considerations', Multi(media) Translation Publishing House 2001. Eds. Yves Gambier and Henrik Gottlieb.

Chesterman, A. 1997. Memes of Translation. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.

Cintas, Jorge Diaz, 'Striving for Quality in Subtitling: The Role of a Good Dialogue List, Multi(media) Translation Publishing House 2001. Eds. Yves Gambier and Henrik Gottlieb.

Cronin, Michael. 2004. Translation and Globalization. London: Routledge.

Cronin, Michael. 1996. Translating Ireland: translation, languages, cultures. Cork.

Cronin, Michael. 2000. Across the Lines: Travel, Language, Translation. Cork.

Curran, J. & Morley, D. (eds) 2006. Media and Cultural Theory. London: Routledge, 2006.

Delebastita, Dirk. 1990. 'Translation and the Mass Media' in: Translation History and Culture, Pinter Publishers, London, pp. 97-109. Eds. Susan Bassnett and Andre Lefevere.

Korzeniowska, Aniela. 1998. Explorations in Polish-English Mistranslation Problems. Warsaw.

Hatim, Basil. 2001. Teaching and Researching in Translation, 2001, Essex.

Kuhiwczak, Piotr & Korzeniowska, Aniela. 1998. Successful Polish-English Translation: Tricks of the Trade, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warsaw,

Kuhiwczak, Piotr & Littau Karin. 2007. A Companion To Translation Studies. Multilingual Matters.

Lefevere, André. 1992. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge.

Munday, Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies. London: Routledge.

Naremore, James. 2000. Film Adaptation. Athlone,

Newmark, Peter 1981. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press.

Nida, Eugene A. 1964. Towards a Science of Translating. Leiden: Brill.

Nord, Christiane. 1997. Translation as a purposeful activity. Manchester: St. Jerome Publishing.

Paquin, Robert. 1998. 'Translator, Adapter, Screenwriter Translating for the audiovisual', Translation Journal, vol. 2, no. 3, July.

Schwarz, Barbara. 2002. 'Translation in a Confined Space- part 1', Translation Journal, vol. 6, no. 4, October.

Schwarz, Barbara. 2003. 'Translation in a Confined Space- part 2', Translation Journal, vol. 7, no. 1, January.

Stam, Robert and Alessandra Raengo (eds). 2005. Literature and Film: A Guide to the theory and Practice of Film Adaptation. Blackwell,

Szarkowska, Agnieszka. 2005. 'The Power of Film Translation' Translation Journal, vol. 9, no. 2 April.

Toury, Gideon. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.

Toury, Gideon. 1980. In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: The Portor Institute for Poetics and Semiotics.

Tytler, Alexander F. [1790] 1978. Essay on the Principles of Translation. (Amsterdam Classics in Linguistics 13.) Amsterdam: Benjamins

Venuti, L. ed. 2005. The Translation Studies Reader. London and New York: Routledge, Media

Zatlin, Phyllis. 2005.Theatrical Translation and Film Adaptation. Multilingual Matters.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, historii literatury oraz dziejów sztuki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego

- rozumie w stopniu podstawowym kody kultury determinujące kontakty między przedstawicielami różnych kultur, zwłaszcza w kontekście krajów obszaru języka angielskiego

Umiejętnośći

- potrafi rozpoznawać symbole kultury i posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego oraz generalnie w interakcjach międzyosobowych oraz międzykulturowych 7

- umie wyszukiwać informacje w różnych źródłach, oceniać ich przydatność, interpretować je pod kątem teoretyczny

Kompetencje społeczne

- rozumie etyczny wymiar swojej działalności i przestrzega zasad etyki zawodowej

- czuje się odpowiedzialny za pracę własną i szanuje pracę innych

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, prezentacja, praca pisemna (2 rozdział).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barry Keane
Prowadzący grup: Barry Keane
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.