Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Przeciwko metodzie" czyli o zaletach, sensie i wadach naukowego pisania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PMZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: "Przeciwko metodzie" czyli o zaletach, sensie i wadach naukowego pisania
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

seminarium ogólnouniwersyteckie skierowane jest do osób studiujących kierunki humanistyczne, ma charakter praktyczno-naukowy a także integracyjny. Uczy interdyscyplinarności.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

seminarium zaplanowane jest jako pomoc w pisaniu prac naukowych z zakresu humanistyki, czyli tych, które pisane są na zaliczenie semestru, na zakończenie studiów I i II stopnia a także doktoratów. Co to jest metoda, co to jest naukowe pisanie, po co są standardy formalne przy pisaniu tekstów naukowych? Jak należy obchodzić się z tekstami naukowymi i metodami? Czy wolno kreować własne metody? Co to są nawyki w pisaniu naukowym, jeśli chodzi o wybór materiałów, przegląd badań, sporządzanie przypisów i bibliografii.

Pełny opis:

Co to jest naukowość? Kiedy dany tekst może być naukowy, a kiedy nim nie jest, nawet jeśli zawiera formalne znamiona tekstu naukowego? Czy metoda jest wyznacznikiem naukowości? Te i inne pytania leżą u podstaw naszych rozważań. Dlatego zaczniemy od poznania koncepcji Ludwika Flecka na temat powstawania faktu naukowego. Przy tej okazji zastanowimy się nad tym, co jest faktem naukowym a co obiektem badań we własnej pracy. Potem przejdziemy do rozważań nad metodami, ich funkcjami, wadami i zaletami. Będziemy pracować nad własnymi tekstami, które piszemy w ramach seminariów na swoim wydziale. W trakcie tej pracy będziemy dyskutować nad narracją własnego tekstu i nad celami, jakie chcemy osiągnąć za pośrednictwem tej narracji. Seminarium ma wymiar praktyczno-teoretyczny i służy przezwyciężaniu mowy dualistycznej w argumentacji pisanych prac. Seminarium służy też rozważaniom na temat komputeryzacji procesu pisania.

Literatura:

L. Fleck: Powstawanie i rozwój faktu naukowego

P. Feyerabend: Przeciwko metodzie.

J. Mitterer: Ucieczka z dowolności

J. Mitterer: Tamta strona filozofii

i inne

Efekty uczenia się:

- znajomość metod

- umiejętność rozróżniania tekstów naukowych od paranaukowych

- umiejętność argumentacji naukowej

- umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych

- pisanie własnych tekstów

Metody i kryteria oceniania:

- regularne uczestnictwo

- lektura literatury konceptualnej

- krytyczna analiza tekstów naukowych

- napisanie fragmentu pracy naukowej

praca zdalna synchroniczna na google meets

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chołuj
Prowadzący grup: Bożenna Chołuj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.