Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PN3-L Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka niemieckiego 3302-PN3-Z

Założenia (opisowo):

Zaliczony semestr zimowy.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć doskonalone i pogłębiane są sprawności i umiejętności osiągnięte na wcześniejszych latach studiów, w tym w szczególności czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, umiejętność streszczania dłuższych tekstów oryginalnych, przeważnie prasowych z różnych obszarów tematycznych.

Pełny opis:

W ramach zajęć doskonalone i pogłębiane są sprawności i umiejętności osiągnięte na wcześniejszych latach studiów, w tym w szczególności czytanie i słuchanie tekstów ze zrozumieniem, umiejętność streszczania dłuższych tekstów oryginalnych, przeważnie prasowych z następujących obszarów tematycznych:

- polityka

- społeczeństwo

- gospodarka

- wiedza i nauka

- kultura

Rozwijana jest również umiejętność dyskusji z tezami zawartymi w tekstach, logiczna i poprawna językowo argumentacja, jak również prawidłowa budowa wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych. Integralną częścią zajęć jest gramatyka praktyczna obejmująca wybrane zagadnienia językowe.

Literatura:

- Prasa niemieckojęzyczna (FAZ, Die Zeit, Die Welt, Süddeutsche Zeitung)

- Duden. Die deutsche Rechtschreibung

- Buscha, Annerose/Buscha, Joachim: Deutsches Übungsbuch. Leipzig 1988

- Hall, Karin/Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. Ismaning 1997

- Püschel, Ulrich: So schreibt man jetzt! Das Übungsbuch zur neuen deutschen Rechtschreibung. Mannheim 2006

Efekty uczenia się:

Student rozwinął wszystkie cztery sprawności językowe, potrafi dokonać analizy i syntezy tekstów, głównie prasowych, ale także literackich oraz naukowych, posiada zdolność do poprowadzenia opiniotwórczego dyskursu o tematyce społecznej w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Nabył także kompetencje do konstruowania prac dyplomowych i naukowych.

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia: H1A_W06, H1A_U01, H1A_U06, H1A_U10, H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą otrzymania pozytywnej oceny z semestru letniego jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego realizowanego w formie zdalnej.

Egzamin końcowy składa się z pięciu części:

1. Rozumienie ze słuchu

2. Rozumienie tekstu czytanego

3. Część pisemna

4. Część ustna

5. Część gramatyczna

Ponadto warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jóskowiak
Prowadzący grup: Przemysław Jóskowiak, Norbert Karczmarczyk, Zdzisław Owczarek, Grażyna Strzelecka, Peter Tokarski, Johann Wendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.