Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana Ip

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP1O-PNGS-016
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Gramatyka stosowana Ip
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 1 rok z jęz. francuskim od podstaw
Ip Praktyczna nauka języka francuskiego
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są ugruntowaniu i poszerzeniu wiadomości gramatycznych wprowadzanych na zajęciach "Kompetencje

Zintegrowane" w oparciu o podręcznik ENTRE NOUS1 . Studenci będą poznawać terminologię gramatyczną w j. polskim i francuskim, stosować poznane formy w kontekście wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia:

• Czas teraźnieszy - odmiana czasowników regularnych i nieregularnych

• Stopniowanie plus, moins, aussi + przymiotnik +que

• Rodzajniki (określone, nieokreślone, cząstkowe, ściągnięte)

• Wyrażanie ilości –beaucoup de, un peu de

• Rodzajnik cząstkowy a strona przecząca – pas de

• Passé composé z posiłkowym avoir

• Okoliczniki czasu – hier, avant-hier

• Passé composé z posiłkowym être

• Zaimki en i y

• Okoliczniki czasu – en été, pendant deux jours, de...à

• Futur proche – Futur simple

• Stopień najwyższy i najniższy– le plus, le moins, le meilleur

• Zaimek pytający quel, quelles

• Przysłówki

• Okoliczniki czasu dotyczące przyszłości – bientôt, le mois prochain

• Czasowniki zwrotne w czasie teraźniejszym oraz w trybie rozkazujacym

• Czas imparfait czasowników être, avoir, faire, aller, prendre

• Zamki względne – qui, que

• Podkreślenia sprawcy czynności – c’est moi qui..., c’est lui qui ...

•Negacja – ne...jamais, ne...pas encore, ne...plus

• Zaimki dopełnienia bliższego COD i dalszego COI

• Mowa zależna i niezależna

Literatura:

Magdalena Supryn-Klepcarz Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Wyd.Szkolne PWN 2010,

Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Gliemann M.F. Grammaire du français, A1-B1 FOCUS; wyd. 2015 Hachette

Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Gliemann M.F., 2005, Les exercices de grammaire niveau A1 Paris: Hachette.

Akyüz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Gliemann M.F., 2006, Les exercices de grammaire niveau A2 Paris: Hachette.

Efekty uczenia się:

Program I roku zajęć obejmuje poziomy A1 i A2 w ujęciu ESOKJ

• na poziomie A1 student "wykazuje jedynie ograniczone opanowanie prostych struktur gramatycznych i wzorów zdaniowych – w ramach wyuczonego zasobu"

• na poziomie A2 student "poprawnie używa prostych struktur, jednak systematycznie popełnia podstawowe błędy np. w użyciu form czasownika. Mimo to wypowiedź jest zazwyczaj zrozumiała". Szczegóły dotyczące programu będą doprecyzowane w grupach w zależności od potrzeb.

Metody i kryteria oceniania:

Na początku semestru prowadzący przedmiot przekażą szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Padzik, Kamil Popowicz, Lucas Skurczyński
Prowadzący grup: Dorota Padzik, Kamil Popowicz, Lucas Skurczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)