Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium historyczno-kulturowe IIp: Muzyka i sztuka we Francji (1800-1950)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP2W-KHK-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium historyczno-kulturowe IIp: Muzyka i sztuka we Francji (1800-1950)
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Przedmioty obieralne - Konwersatorium historia i kultura
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ujęcie wybranych zagadnień dotyczących muzyki i sztuki we Francji oraz związków między nimi od czasów Wielkiej Rewolucji do okresu II wojny światowej.

Pełny opis:

Po Rewolucji Francja weszła w fazę nowoczesności, której jedną z cech było przyspieszenie ewolucji form twórczości artystycznej i następowanie po sobie kolejnych awangard. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi prądami artystycznymi XIX i pierwszej połowy XX w., z najważniejszymi twórcami i charakterystycznymi dziełami.

Literatura:

A. Pieńkos, Tracona moc obrazu, Neriton, 2012,

J. Chrzanowska-Pieńkos, A. Pieńkos, Słownik artystyczny Paryża i regionu Ile-de-France, WN PWN, 1996,

C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, przekł. J. Staniszewski, Warszawa, Bęc Zmiana, 2015 (wyd. ang. 2012).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć słuchacze będą potrafili:

– scharakteryzować wybrane prądy i zjawiska w artystycznej kulturze Francji XIX i pierwszej połowy XX wieku,

– używać podstawowych pojęć i odpowiadających im terminów stosowanych do opisu kultury,

– korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym z nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę.

Ocena ciągła, ocena prezentacji, ocena z kolokwium na koniec semestru.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kroker
Prowadzący grup: Wiesław Kroker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)