Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium kulturoznawcze - Historia nowoczesności IIp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DP2W-KK-008 Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium kulturoznawcze - Historia nowoczesności IIp
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: IIp Przedmioty obieralne - Konwersatorium historia i kultura
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ujęcie wybranych zagadnień z historii i kultury Francji XIX i XX w. przez pryzmat nowoczesności – jednej z centralnych kategorii politycznych i estetycznych, pozwalających opisywać (i programować) przemiany społeczeństwa i form artystycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium pozwala spojrzeć na wybrane ważne zagadnienia historii i kultury Francji XIX i XX w. przez pryzmat nowoczesności, która od czasów wielkiej modernizacji państwa francuskiego w pierwszej połowie XIX w. stała sie jedną z centralnych kategorii politycznych i estetycznych, pozwalających opisywać (i programować) przemiany społeczeństwa i form artystycznych. Przekształcanie się Paryża w nowoczesną metropolię, industrializacja, fascynacja maszynami i wojną, popularność dyskursów i ideologii postępu, amerykanizacja, emancypacja mniejszości itp. – zjawiska te w różnym stopniu zmieniły francuskie społeczeństwo, budząc zarazem mniej lub bardziej ostrą krytykę, a nierzadko opór.

Literatura:

Wybrana literatura

J. Baszkiewicz, Francja nowożytna, Poznań, Wyd. Poznańskie, 2002

M. Berman, « Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu ». Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przekł. M. Szuster, Kraków, Universitas, 2006 (wyd. ang. 1982)

C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, przekł. J. Staniszewski, Warszawa, Bęc Zmiana, 2015 (wyd. ang. 2012)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć słuchacze będą potrafili:

– wymienić w kolejności wszystkie ustroje polityczne Francji od Rewolucji do współczesności,

– scharakteryzować najważniejsze społeczne i kulturowe aspekty industrializacji Francji ostatnich dwóch stuleci,

– scharakteryzować ewolucję Paryża od początku XIX w.

K_W03 zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu kultury,

K_W12 ma wiedzę z zakresu kultury Francji,

K_U01 potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym z nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach,

K_K07 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy

K_K09 interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Francji

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Przy wystawianiu ocen będą brane pod uwagę następujące elementy:

– aktywna obecność na zajęciach (udział w dyskusji);

– ocena krótkiej prezentacji przygotowanej na temat uzgodniony z prowadzącym;

– wynik końcowego kolokwium pisemnego.

Praktyki zawodowe:

NIe dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kroker
Prowadzący grup: Wiesław Kroker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.