Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium kulturoznawcze - Historia kolonizacji francuskiej IIp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DPXW-KK-002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium kulturoznawcze - Historia kolonizacji francuskiej IIp
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Przedmioty do wyboru
IIp Przedmioty obieralne - Konwersatorium historia i kultura
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student winien mieć zaliczony pierwszy rok studiów.

Skrócony opis:

Historia kształtowania się frankofonii w okresie kolonizacji francuskiej, zarys historii kolonizacji w okresie Pierwszego i Drugiego Imperium Kolonialnego, opis poszczególnych kolonii.

Pełny opis:

Historia kształtowania się frankofonii w okresie kolonizacji francuskiej:

- Zarys historii kolonizacji, jej geneza, jej wyjaśnienia historyczne

- pierwsze imperium kolonialne XVI-XVIII w.

- historia (podbój, kolonizacja, upadek, znaczenie handlu niewolnikami dla kolonii francuskich w Ameryce)

- opis kolonii:

- Nowa Francja (Kanada)

- Luizjana

- Antyle (Santo Domingo, Martynika, Gwadelupa)

- Gujana Francuska

- Posiadłości francuskie w Indiach - Pondichéry (opcjonalnie)

- drugie imperium kolonialne XIX-XX w.

- historia (podbój, kolonizacja, upadek, okres postkolonialny, walka o zniesienie niewolnictwa w Afryce)

- opis kolonii:

- Afryka Północna (Algieria, Tunezja, Maroko)

- Afryka Zachodnia (Senegal, Sudan francuski [dziś Mali i Burkina Faso], Gwinea i Wybrzeże Kości Słoniowej, Niger, Mauretania, Dahomej [dziś Benin]).

- Afryka Zwrotnikowa (Gabon, Kongo francuskie, Oubangui-Chari [dziś Republika Środkowoafrykańska] i Czad)

- Madagaskar (opcjonalnie)

- Indochiny (opcjonalnie)

Literatura:

Marc Ferro, "Historia kolonizacji", Warszawa 1997

Tzvetan Todorov, "Podbój Ameryki", Warszawa 1996

Jan Grabowski "Historia Kanady", Warszawa 2001

Philip Curtin, Steven Feierman, Leonard thompson, Jan Vansina, "Historia Afryki", Gdańsk 2003

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student posiada następujące umiejętności i wiedzę:

K_W10:

- ma przekrojową znajomość historii i geografii frankofonii, umieć odnaleźć najważniejsze miejsca na mapie świata.

- ma usystematyzowaną wiedzę o najważniejszych procesach historycznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, kształtujących francuskie kolonie w ich relacjach z metropolią.

K_U03 i K_U04:

- potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować wybrane teksty, dokumenty historyczne, dzienniki z podróży itp.

- potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, aby wyszukiwać, analizować i wybierać informacje niezbędne do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

K_K01, K_K02, K_K04:

- rozumie znaczenie historii kolonizacji dla wykształcenia się dzisiejszego zglobalizowanego świata

- rozumie mentalność i wrażliwość narodów niegdyś skolonizowanych, znaczenie "historii żywej" dla świata postkolonialnego

Metody i kryteria oceniania:

tryb zaliczenia: obecność obowiązkowa, aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium i pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Popowicz
Prowadzący grup: Kamil Popowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Popowicz
Prowadzący grup: Kamil Popowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)