Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Frankofonia IIp i IIz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX2O-PNJF-FF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Frankofonia IIp i IIz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykonywanie zadań multimedialnych w oparciu o dostępne strony internetowe, posługiwanie się narzędziami internetowymi w doskonaleniu kompetencji językowcyh i pragmatycznych.

Pełny opis:

Wykonywanie zadań multimedialnych na temat Frankofonii w oparciu o dostępne strony internetowe, posługiwanie się narzędziami internetowymi w doskonaleniu kompetencji językowcyh, pragmatycznych i kulturowych

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- przeszukiwać strony internetowe rozwiązując zadania multimedialne

- posługiwać się słownikami i leksykonami on-line

- dokonywać autokorekty swoich prac w oparciu o narzędzia multimedialne

- rozwijac swoje strategie uczeniowe w oparciu o nowe technologie

K_W16 ,K_U01, K_K01, K_K02, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

- co najmniej 60% wszystkich dostępnych punktów

- terminowe wywiązywanie się z zadań,

- regularna konsultacja proponowanych zasobów

- obecność w czasie dyskusji na platformie wymagana programem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucas Skurczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)