Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język francuski w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX3O-PNJF-JS01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język francuski w przedsiębiorstwie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

SEMESTR ZIMOWY i LETNI

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do efektywnej komunikacji w życiu zawodowym (poziom B2), a zwłaszcza:

• rozumienia i wykorzystywania specjalistycznej terminologii wprowadzonej podczas zajęć,

• tworzenia glosariuszy do poszczególnych tematów,

• ogólnego rozumienia specjalistycznych tekstów ustnych i pisanych, a także szczegółowego rozumienia ich wybranych wątków,

• tłumaczenia fragmentów tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język francuski,

• relacjonowania wydarzeń związanych z życiem przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

SEMESTR ZIMOWY:

Wymagania wstępne: wiza po II roku.

Program nauczania: Ćwiczenia tłumaczeniowe i doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język francuski tekstów prasowych i dokumentów związanych ze strukturą i życiem przedsiębiorstwa, bankowością, giełdą, umowami. Do tłumaczenia wykorzystywane są aktualne artykuły prasowe oraz dokumenty autentyczne.

SEMESTR LETNI:

Program nauczania: Ćwiczenia tłumaczeniowe i doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język francuski tekstów prasowych i dokumentów związanych ze strukturą i życiem przedsiębiorstwa, rynkiem pracy, zatrudnieniem, podatkami. Do tłumaczenia wykorzystywane są aktualne artykuły prasowe oraz dokumenty autentyczne

Efekty uczenia się:

SEMESTR ZIMOWY I LETNI

Umiejętność szukania słownictwa do tłumaczeń, umiejętność posługiwania się specjalistycznymi słownikami i bazami terminologicznymi, stosowania terminologii, umiejętność poprawnego tłumaczenia terminów ekonomicznych z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji, umiejętność przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski, praktyczne stosowanie reguł gramatyki języka francuskiego w tłumaczeniu.

Metody i kryteria oceniania:

SEMESTR ZIMOWY I LETNI

Na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, prac kontrolnych na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek
Prowadzący grup: Anna Ciostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)