Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język francuski dla przyszłych dyplomatów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX3O-PNJF-JS03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język francuski dla przyszłych dyplomatów
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy na temat języka, zachowań, postaw używanych w dyplomacji zarówno europejskiej jak i światowej. Studenci będą rozwijać sprawności: receptywne i produktywne w języku docelowym, a także kształtować kompetencje: różnokulturową/różnojęzyczną, leksykalną i socjokulturową w języku francuskim.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą polegały na pracy z dokumentami autentycznymi, poruszającymi tematykę dyplomacji europejskiej i światowej.

Pełny opis:

Studenci będą kształtować umiejętności językowe, w obrębie następujących tematów:

-specyfika pracy w dyplomacji;

-protokół dyplomatyczny (różnice pomiędzy poszczególnymi krajami);

-negocjacje w środowisku różnokulturowym i różnojęzycznym;

-wystąpienia publiczne;

-redagowanie pism oficjalnych (list motywacyjny, życiorys);

-rola najważniejszych instytucji Unii Europejskiej i ich funkcjonowanie;

-walka ze stereotypami w świecie dyplomatycznym.

Literatura:

- "Objectif Diplomatie" - le français des relations européennes et internationales, Paris : Hachette-Français langue étrangère;

- "Affaires étrangères" - méthode de français langue étrangère (FLE) dans le domaine du français sur objectif spécifique (FOS);

- "Diplomatie.com", CLE International, auteurs : Bassi et Chapsal;

- Journal officiel de l'Union européenne.

Efekty uczenia się:

Po roku zajęć, student:

K_U09, K_U10, K_U11, K_W01, K_W07, K_W08, K_W09, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05_K_K06

-potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi o tematyce polityki europejskiej i światowej;

-bez większych trudności rozumie dokumenty unijne;

-czyta ze zrozumieniem reportaże i artykuły dotyczące problemów współczesnej dyplomacji;

-potrafi nawiązać kontakt z rozmówcą reprezentującym inną kulturę;

-potrafi korzystać z programów internetowych przeznaczonych dla urzędników unijnych;

-umie aplikować na staże oferowane przez Komisję Europejską;

-jest wrażliwy na różnorodność językową i kulturową;

-ma wiedzę na temat możliwości wybrania kariery dyplomatycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Wymagany jest systematyczny wkład pracy własnej studenta oraz aktywny udział w zajęciach.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wojakowska
Prowadzący grup: Marta Wojakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)