Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język francuski w gastronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX3O-PNJF-JS16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Język francuski w gastronomii
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych tematyką gastronomiczną i sztuką kulinarną, których obecna lub przyszła praca

zawodowa może być związana z sektorem usług gastronomicznych w środowisku francuskojęzycznym.

Pełny opis:

Studenci będą kształtować podstawowe umiejętności językowe od poziomu B1 do C1 w zakresie specjalistycznego słownictwa z dziedziny

gastronomii i szeroko pojętej gastronomii/sztuki kulinarnej : rozumienie tekstu pisanego, pisanie, rozumienie tekstu mówionego i mówienie.

Przewidywany proponowany zakres tematyczny (możliwe modyfikacje w zależności od specyficznych potrzeb grupy):

1. Historia francuskiej gastronomii ; 2. Słownictwo kulinarne; 3. Narzędzia i sprzęt ; 4. Podstawowe techniki ; 5. Przetwarzanie warzyw ; 6.

Drób, ryby, mięso ; 7. Techniki i metody gotowania ; 8. Desery ; 9. Nabiał i jaja ; 10. Karty / menu w restauracjach ; 11. Gastronomia w

kinie francuskojęzycznym.

(1. L'histoire de la gastronomie française ; 2. Les termes culinaires ; 3. L'outillage et le matériel ; 4. Les techniques de base ; 5. Le

traitement des légumes ; 6. Les volailles, les poissons, la viande ; 7. Les techniques et modes de cuisson ; 8. Les desserts ; 9. Les

produits laitiers et les œufs ; 10. Les cartes/Menus dans les restaurants ; 11. La gastronomie dans le cinéma francophone.)

Literatura:

- Petit Larousse de la cuisine

- Pierre Hermé, Larousse des desserts

- Michel Maincent, La cuisine de référence

- Patrick Rambourg, Histoire de la cuisine et de la gastronomie françaises

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu tego modułu :

- posiada duży zakres słownictwa z dziedzin gastronomii i sztuki kulinarnej

- potrafi zrozumieć i zinterpretować menu restauracyjne

- potrafi rozmawiać o różnych technikach gotowania i narzędziach kuchennych

- zna składniki stosowane w kuchni francuskiej

Umiejętności :

- swobodnie posługuje się językiem francuskim ogólnym i językiem francuskim w dziedzinie gastronomii na poziomie B2 / B2 +

- potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi na tematy gastronomiczne

- bez większych trudności rozumie artykuły fachowe z zakresu gastronomii

- umie zredagować teksty w zakresie tematyki gastronomii

- potrafi przetłumaczyć różnego typu teksty/dokumenty na temat gastronomii

Metody i kryteria oceniania:

Wymagany jest systematyczny wkład pracy własnej studenta oraz aktywny udział w zajęciach, jak również pozytywne wyniki prac ustnych

i pisemnych realizowanych w trakcie trwania semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pascale Peeters
Prowadzący grup: Pascale Peeters
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)