Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ2O-MET-PD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MET: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty metodyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot Podstawy dydaktyki jest częścią modułu metodycznego, a więc przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Stanowi wstęp do realizacji przedmiotów dotyczących dydaktyki szczegółowej, w tym kontekście - glottodydaktyki.


Ze względu na profil studentów oraz w celu zachowania spójności programowej przykłady pochodzące z dydaktyki języków obcych będą stanowić punkt odniesienia rozważań o zasadach ogólnodydaktycznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia związane z planowaniem, przebiegiem i oceną procesu dydaktycznego stanowią treści zajęć. Przedmiot obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej.

Pełny opis:

1. My jako nauczyciele i nauczycielki:

Wyzwania stojące przed współczesną dydaktyką. Interakcje między dydaktyką ogólną a dydaktykami przedmiotowymi.

2. Na czym polega angażowanie uczniów w proces uczenia się?

3. Formułowanie celów nauczania: metodologia Understanding by design autorstwa Granta Wigginsa i Jaya McTigha (2006)

4. Planowanie i wypełnianie struktury lekcji.

Planowanie procesu nauczania/uczenia się. Formułowanie celów głównych i cząstkowych. Główne metody nauczania. Techniki dydaktyczne. Struktura lekcji. Środki dydaktyczne i ich zastosowanie w zależności od aktualnych uwarunkowań.

5. Uczenie się przez doświadczenie: cykl Kolba w prowadzeniu zajęć językowych.

6. Praca na różnych poziomach taksonomicznych wg taksonomii Blooma i SOLO

7. Uwaga błąd? Praca z błędem, udzielanie informacji zwrotnej.

8. Budowanie relacji z uczniami i środowiskiem uczenia się /nauczania.

9. O poczuciu niekompetencji nauczycieli języków obcych: główne błędy metodyczne w prowadzeniu zajęć językowych.

10. Zarządzanie klasą - metody J. Pyżalskiego.

11. Nauczanie z pasją czyli jak uniknąć wypalenia zawodowego.

Literatura:

Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków: Impuls (dowolne wydanie)

Bertocchini P., Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, Paris: Cle International (dowolne wydanie)

Komorowska H. (red.) (2009), Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa: CODN.

Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Pyżalski J., 2007, Nauczyciele, uczniowie - dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Wiggins and McTighe (2006). Understanding by Design. Pearson: Merrill Prentice Hall.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student:

- posiada wiedzę na temat współczesnych tendencji w nauczaniu/uczeniu się,

- Rozumie złożoność uwarunkowań nauczania/uczenia się,

- rozumie specyfikę pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniami szczególnie uzdolnionymi,

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu diagnozowania sytuacji uczniów, związanych na przykład z ich specjalnymi potrzebami,

- posiada elementarne umiejętności w zakresie planowania procesu nauczania/uczenia się (formułowanie celów głównych i cząstkowych, dobór adekwatnych metod i technik, planowanie przebiegu lekcji),

- potrafi dokonań autoewaluacji własnych działań i wdrażać środki naprawcze,

- umie korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach,

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dydaktyki ogólnej

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane są: systematyczne obecności na zajęciach w trybie zdalnym z wykorzystaniem Google Meet, aktywny udział i uczestniczenie w aktywnościach zespołowych, realizowanie zadań kształcących wskazane umiejętności poprzez działania w GoogleClassroom. Zaliczenie zajęć jest uzależnione od aktywnego udziału w zajęciach, realizację zadań związanych z omawianymi treściami oraz sporządzenie refleksji pisemnej w odniesieniu do podanego tekstu naukowego.

Kryteria oceniania: podawane są wraz z zadaniami.

W semestrze zimowym 2020/2021 dyżur prowadzącej zajęcia odbywać się będzie w środy w godzinach 10-11. Link do spotkania zostanie przesłany po uprzednim umówieniu się drogą mailową do godz. 19tej dnia poprzedzającego dyżur

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sujecka-Zając
Prowadzący grup: Jolanta Sujecka-Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.