Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury francuskiej – XIX w. i XX w. - Wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-HLF3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury francuskiej – XIX w. i XX w. - Wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIIz Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja autorów i prądów literackich, tekstów teoretycznych, myśli filozoficznej i naukowej, od romantyzmu do początków XXI w.

Pełny opis:

Prezentacja prądów literackich i artystycznych (romantyzm, realizm, symbolizm, nadrealizm, egzystencjalizm, nouveau roman, itp.), myśli filozoficznej i naukowej, wybitnych autorów (poeci, powieściopisarze, dramatopisarze, filozofowie i krytycy), wybranych utworów literackich oraz tekstów teoretycznych (manifesty, przedmowy), które stały się pożywką dla wszystkich rodzajów literackich oraz dla teorii i historii literatury.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć zdalnych, wykład będzie prowadzony albo w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem zajęć, na platformie Zoom) albo będzie udostępniony w formie prezentacji z nagranym dźwiękiem.

Literatura:

4 vol., Éd. Arthaud: I. Le XVIIIe s. 1778-1820 (dir. B. Didier), II. Le Romantisme I, 1820-1843 (dir. M. Milner), III. Le Romantisme II,1843-1869 (dir. Cl. Pichois), IV. Le Romantisme III, 1869-1896 (dir. R. Pouilliart) + z tej samej serii Le XXe s. 1. 1896-1920 (dir. P. O. Walzer)

Ph. Berthier, M. Jarrety (dir.), Histoire de la France littéraire. XIXe-XXe siècles, Paris, PUF, 2006

M. Calle-Gruber, Histoire de la littérature française du XXe s. ou Les repentirs de la littérature, 2001.

P. Marot, Histoire de la littérature française du XIXe s., H. Champion, coll. Unichamp-Essentiel, Paris, 2001.

A. Vaillant, J.-P. Bertrand, Ph. Régnier, Histoire de la littérature française du XIXe s., Paris, Nathan, 1998 (2e édition actualisée : Rennes, PUR, 2007).

M. Touret (dir.), Histoire de la littérature française du XXe s. (t. I et II), 2008.

D. Viart, Le roman français au XXe s., 2015.

D. Viart, B. Vercier, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, 2005.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

K_W02 w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa ogólnego i francuskiego

K_W03 w zaawansowanym stopniu główne procesy zachodzące w języku i literaturze w krajach francuskojęzycznego obszaru kulturowego

Student potrafi

K_U03 rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura), stosując adekwatną terminologię oraz właściwe metody i narzędzia badawcze

K_U05 planować i przygotowywać wystąpienia ustne w języku francuskim i polskim, odwołując się do podstawowych ujęć teoretycznych właściwych dla językoznawstwa i literaturoznawstwa

Student jest gotów do

K_K03 Identyfikowania problemów i podejmowania decyzji związanych z wykonywanym zawodem

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Judyta Zbierska-Mościcka
Prowadzący grup: Judyta Zbierska-Mościcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Judyta Zbierska-Mościcka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)