Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-MET-PZD Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: MET: Praktyki zawodowe dydaktyczne 1
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty metodyczne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Praktyki dydaktyczne 1 obejmują 120 godzin praktyk w przedszkolu lub szkole podstawowej. W ramach tych praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami nauczania języka francuskiego małe dzieci oraz specyfiką zawodu nauczyciela.

Praktyki dydaktyczne 1 przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu dostępnego na stronie Instytutu Romanistyki.

Pełny opis:

Głównym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy nauczyciela języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej poprzez zdobycie wiadomości i umiejętności zawodowych, kształcenie odpowiedzialności zawodowej za własny rozwój oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

W ramach praktyk dydaktycznych 1 student ma możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną i pracą dydaktyczną w przedszkolu i szkole podstawowej. Weryfikuje wiedzę teoretyczną i łączy ją z działaniem praktycznym przebiegającym w różnych warunkach i ulegającym stałym modyfikacjom. Praktyki dydaktyczne 1 umożliwiają kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych studentów jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności pedagogicznych opiekuna praktyk celem podniesienia stopnia przygotowania zawodowego studentów, kształtują kompetencje i postawy twórcze studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności ; zna na poziomie podstawowym pojęcia i terminologię używane do opisu metodyki nauczania języków obcych, ma elementarną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej, ;

Umiejętności:

potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału i organizowaniu zajęć, swobodnie posługuje się podstawowymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi, potrafi wykorzystać różne ujęcia metodologiczne nauczania języków obcych również w typowych sytuacjach profesjonalnych ;

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności; potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania; prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonaniem zawodu; potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji

K_W03, K_W10,

K_U01, K_U04

K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia praktyk są następujące:

1. dostarczenie zaświadczenia ze szkoły o odbyciu wymaganej liczby godzin obserwacji i lekcji;

2. stały kontakt z opiekunem praktyk w Instytucie Romanistyki UW;

3. ocena nauczyciela – opiekuna praktyk;

4. dostarczenie Dziennika praktyk;

5. ocena Dziennika praktyk przez opiekuna praktyk ze strony uczelni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dryjańska
Prowadzący grup: Agnieszka Dryjańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.