Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze - Wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego IIz i IIIz/p

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KJ-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze - Wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego IIz i IIIz/p
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz/III Przedmioty do wyboru - Konwersatoria językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z metodami i narzędziami używanymi w językoznawstwie korpusowym. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy będą mogli nabyć i przećwiczyć umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne prowadzenie badań w oparciu o korpusy językowe (w szczególności francusko- i polskojęzyczne: FrWac, NKJP, korpusy dostępne na platformie Sketch Engine).

Pełny opis:

Metodologia językoznawstwo korpusowe opiera się na badaniu obszernych (aktualnie - zawierających ponad miliard słów) zbiorów tekstów, dobranych według określonych kryteriów. Ich eksplorację umożliwiają specjalnie dla tych celów stworzone wyszukiwarki, oparte na języku CQL (Corpus Query Language). Pozyskane w ten sposób dane pozwalają opisać różnorodne zjawiska językowe w sposób bardziej zobiektywizowany, niż jest to możliwe w drodze introspekcji czy badań ankietowych, a nawet - dostrzec nowe, wcześniej niezauważane prawidłowości istniejące w języku. Konwersatorium ma na celu zapoznanie uczestników z założeniami teoretycznymi językoznawstwa korpusowego, a także z przykładowymi możliwościami wykorzystania korpusów francusko- i polskojęzycznych w badaniach nad słownictwem, składnią, frazeologią itp. Ćwiczenia obejmują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne, które pozwolą na nabycie i przećwiczenie umiejętności wyszukiwania danych w rozmaitych korpusach, zaplanowanie i przeprowadzenie badania korpusowego oraz analizę otrzymanych wyników.

Literatura:

Baude O. (et al.) (2006). Corpus oraux, guide des bonnes pratiques, Orléans, CNRS Editions/Presses Universitaires Orléans. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00357706/file/Corpus_Oraux_guide_des_bonnes_pratiques_2006.pdf.

Cavalla C., Hartwell, L. (2018) « L’enseignement et l’apprentissage de l’écrit académique à l’aide de corpus numériques », Lidil, 58. URL:

https://journals.openedition.org/lidil/5001.

Cori, M., David, S. (2008), « Les corpus fondent-ils une nouvelle linguistique ? », Langages, 171(3), 111-129. URL: https://www.cairn.info/revue-langages-2008-3-page-111.htm.

Frérot, C., Karagouch L. (2016) « Outils d’aide à la traduction et formation de traducteurs : vers une adéquation des contenus pédagogiques avec la réalité technologique des traducteurs », ILCEA. URL: http://journals.openedition.org/ilcea/3849.

Habert, B., Nazarenko, A., Salem, A. (1997), Les linguistiques de corpus, Paris, Armand Colin.

Pincemin, B.. « Concordances et concordanciers : de l'art du bon KWAC », dans: XVIIe colloque d'Albi Lagages et signification - Corpus en Lettres et Sciences sociales : des documents numériques à l'interprétation. URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00356008/document.

Yan R., Tutin A. & Tran T.T.H., (2018), « Routines verbales pour les français langue étrangère : des corpus d’experts aux corpus d’apprenants », Lidil, 58. URL: https://journals.openedition.org/lidil/5411.

Tran T. T. H. & Falaise A. (2018), « Un dictionnaire basé sur corpus pour une aide à la rédaction universitaire », Lidil, 58. URL: http://journals.openedition.org/lidil/5378.

Williams G. (éd.) (2005), La linguistique de corpus, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Zuffrey S. (2020) Introduction à la linguistique de corpus, London, ISTE Editions

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna założenia teoretyczne językoznawstwa korpusowego, typologię korpusów, cechy dobrego korpusu, charakterystyki wybranych korpusów francusko- i polskojezycznych, możliwości ich wykorzystania w różnych typach badań językoznawczych oraz w glottodydaktyce.

Umiejętności: student potrafi korzystać z wyszukiwarek korpusowych, sformułować zapytanie w języku CQL, pobrać i opracować dane korpusowe, zinterpretować wyniki badania.

Kompetencje społeczne: student potrafi współdziałać w grupie, dzielić się wiedzą, organizować pracę zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Przy wystawianiu ocen będą brane pod uwagę następujące elementy:

– aktywna obecność na zajęciach (dopuszczalne max. 50% nieobecności, w tym max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione);

– prace domowe (ćwiczenia, indywidualne badania korpusowe)

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pilecka
Prowadzący grup: Ewa Pilecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pilecka
Prowadzący grup: Ewa Pilecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)