Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium literaturoznawcze - Powieść francuska dzisiaj

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-015-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze - Powieść francuska dzisiaj
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z różnymi tendencjami w najnowszej francuskiej prozie narracyjnej. Praca polegać będzie na lekturze i analizie utworów literackich (i pomocniczych tekstów krytycznych i historycznoliterackich) oraz dyskusji nad nimi.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznaniu studentów z głównymi tendencjami w najnowszej francuskiej prozie narracyjnej. Chodzić będzie zarówno o pisarzy młodszych, którzy debiutowali juź w XXI w., jak i o autorów starszych i uznanych, których twórczość podlega ciągłej ewolucji. Najważniejszym celem zajęć jest lektura utworów literackich i ich wspólna analiza, pozwalająca wskazać główne zjawiska prozy narracyjnej w dzisiejszej Francji.

Ponadto studenci zapoznają się z tekstami krytycznymi na temat studiowanych pisarzy i z pracami próbującymi usystematyzować zjawiska literackie ostatnich lat.

Literatura:

B. Blanckeman , B. Havercroft (dir.), Narrations d'un nouveau siècle. Romans et récits français (2001-2010), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2012;

A. Gefen, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe s., Paris, Corti, 2017 ;

Revue des Lettres modernes, seria "Ecritures contemporaines".

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać umiejętności:

1. ustalania chronologii zjawisk literackich w XXI wieku,

2. charakterystyki najważniejszyh tendencji we francuskiej prozie narracyjnej XXI wieku,

3. analizy wybranych tematów i aspektów dzieła literackiego,

4. porównania autorów lub tekstów,

5. ustalenia powiązań między poszczególnymi zjawiskami literackimi XXI wieku.

Metody i kryteria oceniania:

– obecność obowiązkowa (dopuszczalne 3 nieobecności),

– referat,

– ocena udziału w dyskusjach na zajęciach,

– znajomość wskazanych lektur,

– 2 sprawdziany pisemne w ciągu semestru,

– praca pisemna przygotowana w porozumieniu z prowadzącym,

– zaliczenie ustne w sesji.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kroker
Prowadzący grup: Wiesław Kroker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z różnymi tendencjami w najnowszej francuskiej prozie narracyjnej. Praca polegać będzie na lekturze i analizie utworów literackich (i pomocniczych tekstów krytycznych i historycznoliterackich) oraz dyskusji nad nimi.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznaniu studentów z głównymi tendencjami w najnowszej francuskiej prozie narracyjnej. Chodzić będzie zarówno o pisarzy młodszych, którzy debiutowali juź w XXI w., jak i o autorów starszych i uznanych, których twórczość podlega ciągłej ewolucji. Najważniejszym celem zajęć jest lektura utworów literackich i ich wspólna analiza, pozwalająca wskazać główne zjawiska prozy narracyjnej w dzisiejszej Francji.

Ponadto studenci zapoznają się z tekstami krytycznymi na temat studiowanych pisarzy i z pracami próbującymi usystematyzować zjawiska literackie ostatnich lat.

Literatura:

B. Blanckeman , B. Havercroft (dir.), Narrations d'un nouveau siècle. Romans et récits français (2001-2010), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2012;

A. Gefen, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe s., Paris, Corti, 2017 ;

L. Demanze, Un nouvel âge de l’enquête, Paris, 2019

Revue des Lettres modernes, seria "Ecritures contemporaines".

Uwagi:

Nie ma.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.