Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź ustna i pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-PNWUP-046
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź ustna i pisemna
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania naukowej rozprawy magisterskiej.

Skrócony opis:

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania naukowej rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania naukowej rozprawy magisterskiej.

Literatura:

Amossy Ruth, L'argumentation dans le discours. Discours politique, littérature d'idées, fiction, Nathan, Paris, 2000

Raîche Gilles, Monique Noël-Gaudreault, Article de recherche théorique et article de recherche empirique : particularités, Revue des sciences de l'éducation, vol. XXXIV, no 2, 2008, pp. 485–490, http://id.erudit.org/iderudit/019691ar;

Zahnd Gabriella, L'exposé oral, un outil pour transmettre des savoirs. In: Repères, recherches en didactique du français langue maternelle, n°17, 1998. L'oral pour apprendre. pp. 41-54;

https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1998_num_17_1_2247

Zbiory ćwiczeń :

Caquineau-Gunduz et al, Les 500 exercices de grammaire, Hachette, 2007;

Descotes-Genon Christiane, L'exercisier - Manuel d'expression francaise : CECR B1-B2, PUG, Grenoble, 2010

Grégoire Maïa , Grammaire Progressive du Français, Clé International, 2012.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Zaleska
Prowadzący grup: JOLANTA KURSKA, Krystyna Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sara Del Rossi, JOLANTA KURSKA
Prowadzący grup: Sara Del Rossi, JOLANTA KURSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)