Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TRAD: Język handlowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-TRJH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TRAD: Język handlowy
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty profilu przekładowego
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: w roku akademickim 2016/2017 przyjęci będą studenci, którzy spełnią warunki rekrutacji.

Program nauczania: Pogłębione ćwiczenia tłumaczeniowe i doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język francuski ekonomicznych tekstów prasowych i dokumentów autentycznych.

Kryteria zaliczenia: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, dwóch prac kontrolnych, ćwiczeń sprawdzających na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego na koniec semestru.

Efekty kształcenia : umiejętność znajdywania specjalistycznego słownictwa do tłumaczeń, tworzenia własnych słowniczków z określonej dziedziny oraz przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski.

Pełny opis:

Zajęcia te są kontynuacją Wstępu do języka handlowego i pogłębieniem objętych nim treści.

Wymagania wstępne: w roku akademickim 2016/2017 przyjęci będą studenci, którzy spełnią warunki rekrutacji.

Program nauczania: Ćwiczenia tłumaczeniowe i doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język francuski tekstów prasowych i dokumentów związanych z życiem przedsiębiorstwa, gospodarką, finansami, bankowością, biznesem, giełdą, sądownictwem, itp. Dobór tekstów i dokumentów do tłumaczenia stale się zmienia. Wykorzystywane są aktualne artykuły prasowe oraz dokumenty autentyczne.

Kryteria zaliczenia: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, dwóch prac kontrolneych, ćwiczeń sprawdzających na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego na koniec semestru.

Cele kształcenia: umiejętność posługiwania się specjalistycznymi słownikami i bazami terminologicznymi przy poszukiwaniu słownictwa do tłumaczeń oraz tworzenia glosariuszy w danym zakresie tematycznym; umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem; umiejętność poprawnego tłumaczenia terminów ekonomicznych z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji; umiejętność przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski; praktyczne stosowanie reguł gramatyki języka francuskiego w tłumaczeniu. Wybór strategii tłumaczeniowej i umiejętność jej uzasadnienia.

Literatura:

Bernard Gillmann, Martin Verrel, Francusko-polski słownik tematyczny. Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa, 1998;

Jerzy Pieńkos, Francusko-polski słownik terminologiczny. Prawo, ekonomia, handel, stosunki międzynarodowe, Zakamycze, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Posiada umiejętność szukania i wyboru specjalistycznego słownictwa do tłumaczeń oraz poprawnego tłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski. Potrafi wybrać strategię tłumaczeniową, uzasadnić ją i zastosować. Potrafi dokonać adaptacji kulturowej w tłumaczeniu. Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy ekonomicznej i i umiejętności językowych w zakresie ogólnego języka francuskiego oraz języka specjalistycznego; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i doskonali umiejętności,

K_W12 , K_U01 , K_U11 , K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, systematycznego przygotowywania glosariuszy i tłumaczeń, jednej pracy kontrolnej, ćwiczeń sprawdzających na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego (krótki artykuł prasowy) bez użycia słownika na koniec semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.