Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TRAD: Przekład na język polski. Teksty popularnonaukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-TRJP-TP Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: TRAD: Przekład na język polski. Teksty popularnonaukowe
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty profilu przekładowego
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Jest to przedmiot wchodzący w skład programu profilu przekładowego, dla studentów zapisanych na ten profil. Jest kształceniem jednej z kompetencji tłumacza założonych w programie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z tłumaczenia z języka francuskiego na język polski (pisemne) poświęcone będą tłumaczeniu tekstów ogólnych typu encyklopedycznego, prasowych, wybranych specjalistycznych. Przewidziana jest też analiza porównawcza tekstu oryginału z jego przekładem

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny i polega na wykonywaniu samodzielnie lub w małej grupie tłumaczeń pisemnych z języka francuskiego na język polski z zakresu tekstów popularnonaukowych. Pozwala to doskonalić zdolności translatorskie oraz wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą strategii i technik tłumaczeniowych, rodzajów błędów w tłumaczeniu, przekładu elementów nacechowanych kulturowo. Uwzględnia zagadnienia poprawności językowej, stylistyki i kultury języka polskiego, a także elementy analizy leksykograficznej. W programie przewidziane są różne typy tekstów do tłumaczenia, które przekazują wiedzę specjalistyczną szerokiemu gronu czytelników, zróżnicowanych pod względem wieku, zainteresowań i kompetencji: ogólne typu encyklopedycznego, prasowe, wybrane specjalistyczne. Część zajęć poświęcona jest analizie porównawczej tekstu oryginału z jego istniejącym przekładem.

Literatura:

Chłopicki W. (red.) (2002) Język trzeciego tysiąclecia, t.2. Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, Tertium, Kraków

Hejwowski K. (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kozłowska Z., Szczęsny A. (2018) Tłumaczenie na język polski. Kompendium, WN PWN, Warszawa

Desmond W.O. (2005) Paroles de traducteur, Peters, Louvain-la-Neuve BUW

Paprocka N. (2005) Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais, Leksem, Łask

Pieńkos J. (1993) Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Tomaszkiewicz T. (red.) (2006) Odpowiednie dać rzeczy słowo? czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Vinay J.-P., Darbelnet J. (1965, 1967) La stylistique comparée du français et de l'anglais : méthode de traduction Paris, Didier (UJ)

Tomaszkiewicz T. (przekład i adaptacja) (2004) Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

www.glosbe.com

Inne pozycje podane będą na zajęciach

Efekty uczenia się:

K_W09 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej

K_U11 Student potrafi dokonać poprawnego przekładu różnych gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski

K_K02 Student umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na stopień.

Oceniane są:

- aktywności na zajęciach (wspólna praca nad tłumaczeniem tekstów)

- praca pisemna na koniec semestru : oceniony pozytywnie przekład wybranego tekstu popularnonaukowego, wykonany wspólnie z drugim uczestnikiem kursu, o objętości około 2 stron.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Fijałkowska
Prowadzący grup: Wanda Fijałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Zajęcia są prowadzone zdalnie, na platformie zoom.us. Na ocenę składają się: aktywność na zajęciach i prace domowe (75%) oraz sprawdzian (25% oceny końcowej).

Podobnie jak przy zajęciach w sali, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Podczas sprawdzianu student obowiązany jest pokazać twarz w kamerze internetowej. DYŻUR ONLINE we wtorki 19:00-20:00. Link do spotkania przesyłam po uprzednim umówieniu się droga mailową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.