Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I : Kobieta na przestrzeni wieków w literaturze i kulturze Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1W-SM-013
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I : Kobieta na przestrzeni wieków w literaturze i kulturze Francji
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przedmiotem seminarium jest szeroko pojęta historia kobiet we Francji od średniowiecza po czasy współczesne. Poruszane będą różne zagadnienia w ujęciu chronologicznym oraz problemowym. Perspektywa chronologiczna odnosić się będzie do źródeł „sporu o kobietę”, narodzin feminizmu oraz współczesnych przejawów walki o równouprawnienie. W perspektywie problemowej analizowane będą teksty źródłowe (np. teksty literackie, traktaty medyczne, prawne itp.) odnoszące się do różnych etapów związanych z historią kobiet. Zaproponowany na zajęciach zbiór tekstów ma na celu ukazanie roli kobiety we francuskim społeczeństwie – poprzez męski dyskurs o kobietach oraz „żeński głos” w debacie.

Niniejsze seminarium magisterskie jest propozycją prześledzenia dziejów kobiety we Francji od średniowiecza po czasy nam współczesne. Pierwszy rok seminarium będzie miał charakter interdyscyplinarny, podczas którego studenci będą mogli zapoznać się lub też pogłębić wiedzę z podstawowych dziedzin, które nawiązują do badań związanych z kobietą. Na zajęciach omawiane będą teksty przedstawiające przemiany lub trwanie tradycji w społeczeństwie francuskim, ale nie tylko. Wyzwaniem będzie podjęcie perspektywy kobiecej w kontekście europejskich przemian, wspólnych średniowiecznych korzeni, współistnienia kultur największych obszarów językowych Europy. Dlatego też, możliwe są badania w ujęciu komparatystycznym a także korespondencji sztuk.

Każdy uczestnik seminarium będzie mógł, po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami z zakresu historii kobiet, wybrać tematykę, która go najbardziej zainteresuje.

Wśród omawianych tematów znajdą się m. in. (są to jedynie propozycje):

• Teorie medyczne dotyczące kobiecego ciała (układ rozrodczy kobiety, choroby, porody)

• Procesy czarownic (przyczyny i skutki)

• Sytuacja prawna kobiety (okres panieństwa, porwania jako strategie matrymonialne, zamążpójście, cudzołóstwo, wdowieństwo, staropanieństwo, klasztor)

• Edukacja (teoria i praktyka)

• Literacka twórczość kobieca (poezja, traktaty, powieść, sztuki teatralne, salony)

• Querelle des femmes, czyli spór o kobietę

• Życie codziennie i macierzyństwo

• Sylwetki wybitnych kobiet

• Działalność naukowa i polityczna

• Sytuacja kobiety w czasie Rewolucji francuskiej

• Kobiety wobec problemu niewolnictwa

• Narodziny feminizmu

• Współczesne badania nad historią kobiet


Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium jest szeroko pojęta historia kobiet we Francji od średniowiecza po czasy współczesne. Poruszane będą różne zagadnienia w ujęciu chronologicznym oraz problemowym. Perspektywa chronologiczna odnosić się będzie do źródeł „sporu o kobietę”, narodzin feminizmu oraz współczesnych przejawów walki o równouprawnienie. W perspektywie problemowej analizowane będą teksty źródłowe (np. teksty literackie, traktaty medyczne, prawne itp.) odnoszące się do różnych etapów związanych z historią kobiet. Zaproponowany na zajęciach zbiór tekstów ma na celu ukazanie roli kobiety we francuskim społeczeństwie – poprzez męski dyskurs o kobietach oraz „żeński głos” w debacie.

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium jest szeroko pojęta historia kobiet we Francji od średniowiecza po czasy współczesne. Poruszane będą różne zagadnienia w ujęciu chronologicznym oraz problemowym. Perspektywa chronologiczna odnosić się będzie do źródeł „sporu o kobietę”, narodzin feminizmu oraz współczesnych przejawów walki o równouprawnienie. W perspektywie problemowej analizowane będą teksty źródłowe (np. teksty literackie, traktaty medyczne, prawne itp.) odnoszące się do różnych etapów związanych z historią kobiet. Zaproponowany na zajęciach zbiór tekstów ma na celu ukazanie roli kobiety we francuskim społeczeństwie – poprzez męski dyskurs o kobietach oraz „żeński głos” w debacie.

Niniejsze seminarium magisterskie jest propozycją prześledzenia dziejów kobiety we Francji od średniowiecza po czasy nam współczesne. Pierwszy rok seminarium będzie miał charakter interdyscyplinarny, podczas którego studenci będą mogli zapoznać się lub też pogłębić wiedzę z podstawowych dziedzin, które nawiązują do badań związanych z kobietą. Na zajęciach omawiane będą teksty przedstawiające przemiany lub trwanie tradycji w społeczeństwie francuskim, ale nie tylko. Wyzwaniem będzie podjęcie perspektywy kobiecej w kontekście europejskich przemian, wspólnych średniowiecznych korzeni, współistnienia kultur największych obszarów językowych Europy. Dlatego też, możliwe są badania w ujęciu komparatystycznym a także korespondencji sztuk.

Każdy uczestnik seminarium będzie mógł, po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami z zakresu historii kobiet, wybrać tematykę, która go najbardziej zainteresuje.

Wśród omawianych tematów znajdą się m. in. (są to jedynie propozycje):

• Teorie medyczne dotyczące kobiecego ciała (układ rozrodczy kobiety, choroby, porody)

• Procesy czarownic (przyczyny i skutki)

• Sytuacja prawna kobiety (okres panieństwa, porwania jako strategie matrymonialne, zamążpójście, cudzołóstwo, wdowieństwo, staropanieństwo, klasztor)

• Edukacja (teoria i praktyka)

• Literacka twórczość kobieca (poezja, traktaty, powieść, sztuki teatralne, salony)

• Querelle des femmes, czyli spór o kobietę

• Życie codziennie i macierzyństwo

• Sylwetki wybitnych kobiet

• Działalność naukowa i polityczna

• Sytuacja kobiety w czasie Rewolucji francuskiej

• Kobiety wobec problemu niewolnictwa

• Narodziny feminizmu

• Współczesne badania nad historią kobiet

Literatura:

Źródła :

Acidalius Valens, Paradoxe sur les femmes, ou l’on tâche de prouver qu’elles ne sont pas de l’espece humaine, (éd. 1766)

Écrits féministes de Christine de Pisan à Simon de Beauvoir, red. Pellegrin Nicole, « Champs classiques », Paris, Flammarion, 2010.

Laclos, De l’éducation des femmes, préf. Geneviève Fraisse, Sainte-Marguerite-sur-mer, Éditions des équateurs, coll. “Équateurs parallèles”, 2018.

Les Femmes de Platon à Derrida. Anthologie critique, red. Collin Françoise, Pisier Évelyne, Varikas Eleni, Paris, Plon, 2000.

Nowa rozprawa przeciwko kobietom, w której dowodzi się, że nie są one ludźmi, oprac. naukowe M. Malinowska, tłum. M. Cyrulski, Warszawa, Elipsa, 2020.

Opracowania :

Angenot Marc, Les Champions des Femmes. Examen du discours sur la supériorité des femmes, 1400–1800, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 1977 : http://classiques.uqac.ca/contemporains/ANGENOT_Marc/Champions_des_femmes/Champions_des_femmes.html

Badinter Elisabeth, Historia miłości macierzyńskiej, tłum. K. Choiński, Warszawa 1998.

Bernos Marcel, Femmes et gens d’Eglise dans la France classique XVIIe–XVVIIIe siècle, Paris, Cerf, 2003

Berriot-Salvadore Eveline, Un corps, un destin. La femme dans la médecine de la Renaissance, Paris 1993.

Blanc Olivier, Olympe de Gouges, des droits de la femme a la guillotine, Paris, Éditions France Loisirs, 2015.

Bogucka Maria, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa, Wydawnictwo TRIO, 2005.

Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, t. 1 Biblioteka „Tekstów Drugich”, Warszawa, IBL, 2001.

Darmon Pierre, Mythologie de la femme dans l’ancienne France, XVIe-XIXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1983.

Dictionnaire critique du féminisme, H. Hirata et all., Paris, PUF, 2000.

Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen, red. D. Krawczyk/M. Sokołowicz, Paris, Garnier, 2020.

Godineau Dominique, Les femmes dans la société française, 16e–18e siècle, Paris 2003.

Helios Joanna/Jedlecka Wioletta, Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018; e-Monografie nr 110: www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/89358/Urzeczywistnianie_idei_feminizmu.pdf

Histoire des femmes en Occident, red. G. Duby, M. Perrot, t. 1, 2, 3, Paris 1991.

Kłosińska, Krystyna, Feministyczna krytyka literacka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

Kobieta w kulturze i literaturze – od antyku po XXI wiek, red. M. Malinowska, Warszawa, Instytut Romanistyki UW, 2017.

Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat, red. M. Malinowska, Warszawa, Elipsa, 2019, seria wydawnicza „kobieta wczoraj i dziś”.

Le Bozec, Christine, Les femmes et la Révolution, 1770-1830, Paris, Passés composés, 2019.

L’éducation des jeunes filles en Europe. XVIIe-XVIIIe siecles, éd. Ch. Grell et A.R. de Fortanier, Paris, PUPS, 2004.

L’Engagement des hommes pour l’égalité des sexes, XIVe-XXIe siecle, F.Rochefort/É. Viennot, Saint-Etienne: Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2013.

Malinowska Monika, Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce, Warszawa, WUW, 2008.

Martin Jean-Clément, La Révolte brisée. Femmes dans la Révolution française et l’Empire, Paris, Armand Colin, 2008.

Mayeur Françoise, L’Éducation des filles en France au XIXe siecle, Paris, Perrin, 2008.

Od Pieśni nad Pieśniami po 50 twarzy Greya – kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność, red. M. Malinowska, Warszawa, Elipsa, 2021, seria wydawnicza „kobieta wczoraj i dziś”.

Perrot Michelle, Des femmes rebelles, Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand, Paris, Éditions Elyzad, 2014.

Revisiter «la querelle des femmes». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes de 1750 aux lendemains de la Révolution, red. Éliane Viennot/Nicole Pellegrin, Saint-Étienne 2012.

Revisiter «la querelle des femmes». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes de 1400 à 1600, red. Armel Dubois-Nayt/Nicole Dufournaud/Anne Paupert, Saint-Étienne 2013.

Revisiter «la querelle des femmes». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes de 1600 à 1750, red. Danielle Haase-Dubosc/Marie-Élisabeth Henneau, Saint-Étienne 2013.

Revisiter « la querelle des femmes ». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes en Europe de 1400 aux lendemain de la Révolution, red. A. Dubois-Nayt/M.-E. Henneau/R. von Kulessa, Saint-Etienne 2016.

Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe à nos jours, sous la dir. de Pascal Blanchard, Paris, La Découverte, 2019.

Sonnet Martine, L’Éducation des filles au temps des Lumieres, Paris, Éd. du Cerf / CNRS, coll. Biblis, 2011.

Uliński Maciej, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001.

Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, Warszawa, IBL PAN, 2012.

Wysłobocki Tomasz, Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX, Kraków, Universitas, 2014.

Viennot Éliane, La France, les femmes et le pouvoir. L’invention de la loi salique: Ve-XVIe siècle, Paris, Perrin, 2006

Viennot Éliane, La France, les femmes et le pouvoir. Les résistances de la société (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Perrin, 2008.

Viennot Éliane, La France, les femmes et le pouvoir. Et la modernité fut masculine 1789-1804, Paris, Perrin, 2016.

Viennot, Éliane, Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, Paris, éditions iXe, 2017.

Viennot Éliane, Revisiter «la querelle des femmes». Mais de quoi parle-t-on ?, w : Revisiter «la querelle des femmes». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes de 1750 aux lendemains de la Révolution, sous la dir. d’É. Viennot avec la coll. de N. Pellegrin, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2012 :

http://www.elianeviennot.fr/Articles/Viennot-Querelle1-intro.pdf

Efekty uczenia się:

Student/studentka:

1/ ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych,

a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

2/ zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych,

a w szczególności nauk filologicznych

3/ zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

4/ posiada podstawy wiedzy o wykorzystaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności w planowaniu rozwoju zawodowego

5/ posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów badawczych, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przygotowania własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej

6/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w kontekście przygotowania pracy magisterskiej

7/ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poglądów własnych, formułowania wniosków oraz ich syntetycznego ujmowania

8/ umie zaprojektować wieloskładnikową pracę pisemną, w tym pracę magisterską, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych

9/ potrafi przeprowadzić badanie naukowe w zakresie jednej z dyscyplin: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki

10/ stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytoczeniem cudzych wypowiedzi

11/ dokonuje regularnej autorefleksji, dzięki czemu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; ocenia własne kompetencje w różnych dziedzinach i doskonali umiejętności, jak również potrafi doradzać innym w zakresie ww. kompetencji

12/ potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

13/ prawidłowo identyfikuje problemy i podejmuje decyzje związane z wykonywanym zawodem

14/ interesuje się współczesnymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest na zaliczenie, na które składa się czynne uczestniczenie w zajęciach, przygotowanie krótkich analiz, przygotowanie prezentacji z wybranego zagadnienia (lektura, opracowanie naukowe) oraz określenie:

a/ wstępnego zakresu tematu pracy magisterskiej (bibliografia przedmiotu i podmiotu) połowa II semestru

b/ I rozdział pracy magisterskiej na koniec III semestru

c/ ukończenie pracy magisterskiej na koniec IV semestru

Warunkiem zaliczenia ostatniego cyklu (tj. IV semestru) seminarium dyplomowego jest przedłożenie zaakceptowanej przez opiekuna pracy dyplomowej (magisterskiej)

Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia będą musiały odbywać się on-line prowadzone wtedy będą na platformie Google meet, dyżury – Google meet.

Studenci będą otrzymywać link do zajęć tuż przed zajęciami.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)