Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury I (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-AK1-P-1U Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury I (P)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Zajęcia specjalizacyjne dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Rozszerzona wiedza o historii i kulturze Portugalii oraz Brazylii, umiejętność kojarzenia faktów, historycznych i kulturowych związków przyczynowo-skutkowych. Orientacja w specyfice kultury portugalskiej i luzofońskiej. Bardzo dobra znajomość języka portugalskiego (B2+/ C1)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do historii antropologii (kierunki rozwoju i najważniejsze pojęcia). Wybór tematyki; antropologia rodziny, antropologia ekonomii, antropologia polityki, antropologia religii, antropologia widowisk.

Pełny opis:

Historia antropologii - kategorie porządkujące, rozwój myśli antropologicznej od protoantropologii po okres krytyczny.

Antropologia rodziny - teoria pokrewieństwa, związek małżeński oraz rodzina w szerokim kontekście kulturowo - społecznym, relacje i zależności, podział władzy w rodzinie, zasady dziedziczenia. Rodziny w Portugalii i Brazylii - modele tradycyjne i nowoczesne.

Antropologia ekonomii - rys historyczny i problemy świata współczesnego (formy i relacje produkcji, społeczny aspekt pracy, wymiana dóbr, handel i konsumizm) w realiach portugalskich i brazylijskich.

Antropologia polityki - podstawowe pojęcia (władza, autorytet, legitymizacja władzy). Władza a pokrewieństwo. Władza duchowa. Władza ekonomiczna. Wybrane rodzaje organizacji politycznej. Systemy polityczne Portugalii i Brazylii.

Antropologia religii - pojęcie sacrum, budowa systemów religijnych, magia, szamanizm i czarodziejstwo, powstawanie i funkcjonowanie mitów. Tradycyjna religijność portugalska, brazylijski synkretyzm religijny.

Antropologia widowisk - zabawa, gra, ceremoniał. Karnawał w aspekcie historycznym i współczesny karnawał brazylijski. Najważniejsze w kulturze brazylijskiej i portugalskiej widowisko sportowe - mecz piłki nożnej.

Literatura:

1. Antropologia widowisk - zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2010 [wybrane teksty]

2. Boaz, Franz (org. e trad. Celso Castro); Antropologia cultural, Rio de Janeiro 2010

3. Burszta, Wojciech J., Antroplogia kultury - tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998

4. Diaz-Szmidt, Renata (org): Identidades Revisitadas, Identidades Reinventadas – transformações dos espaços sociais, políticos e cuturais nos países de lingua oficial Portuguesa, Varsóvia 2012 [wybrane teksty]

5. Nowicka, Ewa (red.): Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009 [wybrane teksty]

6.Riviere, Claude (trad. J.F. Espadeiro Martins): Introdução à antroplogia, Lisboa 2010

materiały prasowe

materiały filmowe

Efekty uczenia się:

Student powinien opanować wiedzę na temat szeroko pojętej kultury Portugalii i Brazylii, jej korzeni i ewolucji procesów społeczno - ekonomiczno- kulturowych.

Zna elementarną terminologię używaną w opisie kultury, historii i filozofii, rozumie jej źródła oraz zastosowania. Posiada również aparat pojęciowy pomocny w dalszych studiach nad historią kultury luzofońskiej.

Potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z kulturą krajów portugalskojęzycznych.

Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi i właściwymi dla kulturoznawstwa, filozofii i historii w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu kulturoznawstwa.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku portugalskim dotyczących zagadnień z zakresu problematyki iberystycznej i z nią związanych.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział studenta w zajęciach, w dyskusjach na temat analizowanych tekstów. Oraz przygotowanie pracy pisemnej ilustrującej jeden z aspektów kulturowych (w ujęciu antropologicznym) Portugalii i/lub Brazylii

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.