Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza przekładu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-APP2-U Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza przekładu II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony licencjat portugalskojęzyczny oraz zdany egzamin wstępny na studia magisterskie w ISIiIb UW

Biegła znajomość języka portugalskiego i polskiego oraz znajomość tekstów literackich tłumaczonych z i na język portugalski. Przedmiot przeznaczony dla studentów skupionych na niezależnej i kreatywnej pracy.


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie słuchaczy ze sposobami analizy stylistycznej tekstu literackiego i identyfikacji jego elementów. Dzięki zajęciom student potrafi scharakteryzować styl tekstu oraz wyodrębnić elementy stylistyczne i leksykalne typowe dla danego autora. Zajęcia w pierwszym semestrze przygotowują studenta do przekładu tekstów literackich, z zachowaniem wierności stylistycznej oryginału.

Pełny opis:

Student/-ka zdobywa i pogłębia wiedzę teoretyczno-praktyczną z zakresu:

- analiza stylistyczna tekstu

- dyskursywne funkcje tekstu

- metodologia analizy przekładu

- tłumaczenie własne

Literatura:

Wybór tekstów odzwierciedla zainteresowania naukowe i preferencje czytelnicze studentek/-ów, zatem bibliografia jest zmienna. Artykuły tematyczne w języku polskim z pism "Przekładaniec" oraz w języku hiszpańskim i portugalskim z pisma "Itinerarios", wybrane pozycje z serii przekładoznawczej Wydawnictwa Naukowego PWN, wybrane artykuły naukowe z dziedziny teorii i krytyki przekładu, jak i wybrane teksty literackie w języku portugalskim z ich polskimi przekładami, etc.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu semestru z wynikiem pozytywnym student/-ka:

- analizuje teksty pod kątem stylu i poprawności językowej

- analizuje przekłady z zastosowaniem odpowiednich teorii i metodologii przekładu

- uzasadnia swoje opinie i decyzje związane z przekładem

- doskonali swoje zdolności translatorskie

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywny udział studenta/-ki w zajęciach, w dyskusjach na temat analizowanych tekstów teoretycznych i literackich. Ponadto student/-ka zobowiązany jest wykonać własne tłumaczenie fragmentu tekstu literackiego wraz z komentarzem. Komentarz ma przybliżyć tekst czytelnikowi, omówić wyzwania i uzasadnić decyzje tłumacza.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wilkos
Prowadzący grup: Aleksandra Wilkos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.