Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstu narracyjnego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ATN-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu narracyjnego I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Zajęcia specjalizacyjne dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Wymagania (lista przedmiotów):

Aktualne tendencje w literaturze portugalskiej 3305-ATLP-1U
Badania nad literaturą portugalską - tekst i kontekst I 3305-BLP1-1U
Kultura portugalska 3305-KP-SEM-MGR

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają biegłą znajomość języka portugalskiego oraz literatury portugalskojęzycznej

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z teoriami dotyczącymi analizy tekstu narracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem teorii literatury XX wieku. Przedmiot przedstawia panoramę problemów i cech charakterystycznych dla współczesnej krytyki literackiej, ułożonych chronologicznie, uwzględniając przy tym ich dynamikę i najnowsze tendencje.

Pełny opis:

Proseminarium ma na celu zapoznanie studentów z teoriami analizy tekstu narracyjnego, poczynając od ujęć klasycznych Arystotelesa i Horacego, przez strukturalizm, narratologię, poststrukturalizm, pragmatyzm, teorie postmodernistyczne, psychoanalizę i schizoanalizę, kończąc na najnowszych tendencjach jak ekokrytyka czy posthumanizm.

Podczas zajęć omówione zostaną nie tylko teksty z bibliografi podmiotowej przedmiotu, lecz także wybrane portugalskojęzyczne teksty literackie, z uwzględnieniem zainteresowań naukowych i preferencji czytelniczych studentów.

Literatura:

Aguiar e Silva, Vítor Manuel de (1991) Teoria da Literatura Vol. 1. Coimbra: Almedina.

Aristóteles (1984) Póetica. São Paulo: Victor Civita.

Carlos Ceia, E-Dicionário de Termos Literários: http://edtl.fcsh.unl.pt/

Ceia, Carlos (1998) O Que É Afinal o Pós-Modernismo?. Lisboa: Edições Século XXI.

Coelho, Eduardo Prado (1987) Os Universos da Crítica: Paradigmas nos Estudos Literários. Lisboa: Edições 70.

Deleuze, Gilles, Guattari (2016) Kafka: Ku literaturze mniejszej. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi.

Eco, Umberto (2008) Dzieło Otwarte. Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Genette, Gérard (1996) Discurso da Narrativa. Lisboa: Vega.

Horácio (1984) Arte Poética. Lisboa: Editorial Inquérito

Kadłubek, Zbigniew et all. (2018) Ilustrowany Słownik Terminów Literackich. Gdańsk: Słowo/Obraz terytoria.

Kristeva, Julia (2007) Potęga obrzydzenia: esej o wstręcie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lyotard, Jean-François (1989) A Condição Pós-Moderna. Lisboa: Gradiva.

Markowski, Michał, Nycz, Ryszard red. (2012) Kulturowa Teoria Literatury. Kraków: Universitas.

Pires, Maria Laura Bettencourt (2006) Teorias da Cultura. Lisboa: Universidade Católica Editores.

Real, Miguel (2012) O Romance Português Contemporâneo 1950-2010. Lisboa: Caminho.

Reis, Carlos (2008) O Conhecimento da Literatura: Introdução aos Estudos Literários. Coimbra: Almedina

Reis, Carlos, Lopes, Ana Cristina (1987) Dicionário da Narratologia. Coimbra: Livraria Almedina.

Richard Rorty (1996) Przygodność, Ironia i Solidarność. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.

Wybrane monografie i opracowania dotyczące teorii i krytyki literatury.

Wybrane artykuły naukowe z dziedziny teorii i krytyki literatury.

Wybrane teksty literackie w języku portugalskim.

Efekty uczenia się:

Student zna:

K_W01 miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną;

K_W02 podstawową terminologię nauk humanistycznych w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów, jej źródła, oraz zastosowania

K_W03 metodologię badań w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów

S2_W04 miejsce studiów portugalistycznych w systemie nauk humanistycznych oraz ich przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

K_W08 wyznaczniki niezbędne w profesjonalnej analizie procesów literackich, kulturowych, historycznych i językowych portugalskiego obszaru językowego

K_U01 z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U03 stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest czytanie wskazanych tekstów, aktywny udział studenta w zajęciach oraz w dyskusjach na temat analizowanych tekstów teoretycznych i literackich (60% oceny końcowej)

Ponadto student zobowiązany jest do wygłoszenia referatu na podstawie wybranego tekstu z bibliografi (40% oceny końcowej) a także napisania analizy tekstu literackiego z uwzględnieniem metodologii przedstawianych podczas proseminarium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.