Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktualne tendencje w teatrze portugalskim IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-ATTP4-01 Kod Erasmus / ISCED: 03.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne tendencje w teatrze portugalskim IV
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem kursu jest nauka języka portugalskiego w nieformalnej sytuacji oraz luźnej atmosferze, która pomaga przezwyciężyć bariery związane z mówieniem w nowym języku. Studenci uczą się tekstu sztuki po portugalsku i pracują w tym języku na próbach.

Pełny opis:

Celem kursu jest nauka języka portugalskiego w nieformalnej sytuacji oraz luźnej atmosferze, która pomaga przezwyciężyć bariery związane z mówieniem w nowym języku. Studenci uczą się tekstu sztuki po portugalsku i pracują w tym języku na próbach.

Student może wybrać funkcję w grupie teatralnej: gra aktorska, tworzenie scenografii, technika światła i dźwięku, itd.

Oprócz nauki języka, kurs ma na celu rozwijanie wrażliwości estetycznej i pogłębianie znajomości teatru tworzonego w języku portugalskim.

Sztuka jest wybierana przez grupę na początkowych zajęciach.

Zajęcia nie mają ustalonej z gówy godziny. Daty i godziny prób zostaną ustalone na początkowych zajęciach. Próby odbywają się zwykle późnym popołudniem oraz w weekendy. Trwają około 2 godzin zegarowych i mogą odbywać się częściej niż raz w tygodniu.

Próby odbywają się poza terenem Uniwersytetu, w sali teatralnej, w której zostanie wystawiona sztuka.

Literatura:

Literatura zostanie wybrana na początkowych zajęciach, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student ma:

- pogłębioną i podpartą praktyką wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki języka portugalskiego

- pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów dramatycznych z obszaru języka portugalskiego

- pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego

- świadomość stylistycznej specyfiki dramatu oraz szczególnych cech języka tekstu pisanego na scenę

- wiedzę na temat funkcjonowania teatru oraz różnych funkcji w nim pełnionych

- ma umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku portugalskim

- ma wysoko rozwinięte umiejętności związane z publicznymi wystąpieniami, opanowaniem tremy i nawiązaniem kontaktu z publicznością

- ma kompetencję językową w zakresie języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym, umożliwiającą zrozumienie, analizę i interpretację tekstu dramatycznego

- posługuje się szerokim zasobem leksykalnym, który umożliwia precyzyjne wyrażanie emocji oraz formułowanie myśli i opinii

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi ustnych

- rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego

- rozumie potrzebę nieustannego rozwoju poprzez uczestnictwo w kulturze

- potrafi wykorzystać kompetencje językowe w pracy w grupie w społeczności portugalskojęzycznej

- pracując w grupie, potrafi określać priorytety służące realizacji wspólnego celu, a także akceptuje różnorodność postaw oraz upodobań, i rozumie potrzebę dyskusji dla osiągnięcia wspólnego celu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i praca na próbach.

Odpowiedzialność w realizacji swojego zadania.

Jakość wykonanej pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.