Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiowizualność w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-AWK-01 Kod Erasmus / ISCED: 15.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audiowizualność w kulturze
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wiedzy antropologicznej, zapoznający z podstawowymi pojęciami i kategoriami związanymi z historią, teorią i analizą filmu oraz jego funkcjonowaniem w kulturze, jak również z najważniejszymi problemami wiedzy o mediach elektronicznych.

Pełny opis:

Zajęcia oparte na wybranych zagadnieniach z podręcznika Film i audiowizualność w kulturze (przygotowanego w Instytucie Kultury Polskiej), uzupełnione o teksty i konteksty związane z hiszpańskim oraz latynoamerykańskim obszarem kulturowym. Dyskusja w języku hiszpańskim i polskim w oparciu o wybrane teksty, dotyczące języka filmu i jego funkcjonowania w kulturze (pierwsza część semestru) oraz nowych mediów (druga część semestru). Próba zastosowania proponowanych w tekstach ujęć do analizy fragmentów filmów, filmów krótkometrażowych, teledysków, stron internetowych. Referaty na tematy związane ze audiowizualnym wymiarem kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej, w domu praca pisemna – krótka analiza filmu z kręgu ibero.

Literatura:

 Alfonso Palazón Meseguer, El lenguaje audiovisual, Acento Editorial, Madrid 1995

Audiowizualność w kulturze : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Jadwiga Bocheńska, Alicja Kisielewska, Mirosław Pęczak.Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998‬

 Henryk Podbielski, „Pojęcie mimesis w ujęciu Platona i Arystotelesa”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Ernst Gombrich, „Czarodziejska moc Pigmaliona”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Jan Deręgowski, „Oko i obraz”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Rudolf Wittkower, „Interpretacja symboli wizualnych”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Susan Sontag, „Świat obrazów”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002

 Iwona Kolasińska-Pasterczyk, „Wprowadzenie. Artysta niepokorny”, [w:] taż, Piekła Luisa Buñuela. Wokół problematyki sacrum i profanum, Rabid, Kraków 2007.

 Alan P. Merriam, „Muzyka jako zachowanie symboliczne”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Edward t. Hall, „Rytm i ruch ciała”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. I. Audiowizualność w kulturze: wprowadzenie, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Alicja Helman, rozdz. „Znaczenie muzyki i tańca w filmach Carlosa Saury”, [w:] taż, Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlosa Saury, Rabid, Kraków 2005.

 Jurij Łotman, „Montaż”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Jerzy Wójcik, „Podstawowe elementy języka filmu”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002

 Ewa Mazierska, rozdz. „Pomieszaj mnie, czyli o posługiwaniu się gatunkiem”, [w:] taż, Słoneczne kino Pedra Almódovara, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007.

 Edgar Morin, „Przemiana kinematografu w kino”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa 2002

 Richard C. Allen, „Przedstawienie, iluzja, kino”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Wojciech Chyła, rozdz. 1 „Hiszpańska refleksja o kinie – odbicie dwudziestowiecznej historii kraju i długowiecznej tradycji filozoficznej”, rozdz. 5 „Ambiwalencja estetyczna (dotycząca sztuki kina)”, [w:] tegoż, Hiszpańska myśl filmowa, IS PAN, Warszawa 1991.

 Alicja Helman, „Widz kinowy – istota nieznana”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Maryla Hopfinger, „Film i antropologia: osiąganie dystansu wobec audiowizualności”, [w:] Film i audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Cz. II. Film w kulturze, opracowanie J. Bocheńska, I. Kurz, S. Kuśmierczyk, IKP WP UW, Warszawa

 Wojciech Chyła, rozdz. 9 „«Maszyna do tworzenia kultury» (antropologiczno-kulturowe uwikłania istoty kina)”, [w:] tegoż, Hiszpańska myśl filmowa, IS PAN, Warszawa 1991.

 Wiesław Godzic, rozdz. „Era Wielkiego Brata – telewizja oplątana przez «rzeczywistość»”[w:] tegoż, Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim bracie”, Universitas 2004

 M. Grassa, „Hiszpański temperament kontra polska pomysłowość, czyli oglądam «Wielkiego Brata» i «Gran Hermano»”, [w:] W. Godzic [red.], Podglądanie Wielkiego Brata, Rabid 2001

 Wiesław Godzic, rozdz. „Telewizja na krawędzi rzeczywistości” [w:] tegoż, Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim bracie”, Universitas 2004

 Rocío Zamora Medina, „Rola nowych mediów w relacjonowaniu madryckich ataków terrorystycznych, mobilizacja opinii publicznej i ich wpływ na wybory parlamentarne z 14 marca 2004 roku” [w:] B. Dobek-Ostrowski, M. Kusia [red.], Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007

Jaime, Antoine, Literatura y cine en España (1975-1995), Madrid, Cátedra, 2000.

Nycz, Ryszard (wyd.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków, Baran i Suszczyński, 1977.

‪Román Gubern[et al.], Historia del cine español, Madrid, Cátedra, 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student potrafi:

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych (w szczególności językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii i historii),

- zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, filozofii, rozumie jej źródła oraz zastosowania,

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą, kulturą, historią i językiem,

- ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, filozofii,

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, prezentacja, aktywność na zajęciach, praca pisemna, obecność

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.