Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą brazylijską - tekst i kontekst II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLB2-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą brazylijską - tekst i kontekst II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury brazylijskiej i jej specyfiki na tle literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury brazylijskiej. Celem kursu jest pogłębienie kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących literatury brazylijskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i tendencji we współczesnej literaturze brazylijskiej oraz omówieniu reprezentatywnych dzieł literackich.

Omawiana i analizowana będzie twórczość współczesnych pisarzy i poetów brazylijskich, m.in. Ferreira Gullar, Autran Dourado, Hilda Hilst, Moacyr Scliar, Dalton Trevisan, Cristovão Tezza, Michel Laub, Ricardo Aleixo, Adriana Lisboa, Angélica Freitas, Martha Batalha, Socorro Acioli, Itamar Vieira Junior.

Przedmiot prowadzony zdalnie.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i tendencji we współczesnej literaturze brazylijskiej oraz omówieniu i analizie reprezentatywnych dzieł literackich w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym. Analiza dyskursu literackiego.

Omawiana i analizowana będzie twórczość współczesnych pisarzy i poetów brazylijskich, m.in. Ferreira Gullar, Autran Dourado, Hilda Hilst, Moacyr Scliar, Dalton Trevisan, Cristovão Tezza, Michel Laub, Ricardo Aleixo, Adriana Lisboa, Angélica Freitas, Martha Batalha, Socorro Acioli.

Przedmiot prowadzony zdalnie.

Literatura:

Acioli, S. (2014): A cabeça do santo. São Paulo, Companhia das Letras.

Aleixo, R. (2018): Pesado demais para a ventania: antologia poética. São Paulo, Todavia.

Batalha, M. (2018): Nunca houve um castelo. São Paulo, Companhia das Letras.

Bosi, A.(1978): História concisa da literatura brasileira. São Paulo,Cultrix.

Candido, A.; Castello, J.A.(1968): Presença da Literatura Brasileira, 3 Modernismo. São Paulo, DIFEL.

Freitas, A. (2017): Um útero é do tamanho de um punho. São Paulo, Companhia das Letras.

Gullar, F. (2011): Poemas Escolhidos. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.

Hilst, H. (2017): Da poesia. São Paulo, Companhia das Letras.

Laub, Michel (2011): Diário da queda. São Paulo, Companhia das Letras.

Lisboa, A. (2013): Sinfonia em branco. Rio de Janeiro, Alfaguara.

Moriconi, I. (2009): Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro, Objetiva.

Tezza, C. (2018): A tirania do amor. São Paulo, Todavia.

Trevisan, D. (2009): 35 noites de paixão: contos escolhidos. Rio de Janeiro, BestBolso.

Vieira Junior, Itamar (2019): Torto arado. São Paulo, Todavia.

www.adrianalisboa.com

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawową terminologię nauk humanistycznych w językoznawstwie, jej źródła, oraz zastosowania.

- metodologię badań w literaturoznawstwie.

- zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (wariant brazylijski języka portugalskiego).

- fenomeny z zakresu historii, historii literatury i kultury Brazylii.

Absolwent potrafi:

- z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje.

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

- stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów.

Absolwent gotów jest to:

- uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność – maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

2. aktywność na zajęciach – 20% oceny końcowej.

3. projekt - analiza wybranego dzieła 40% oceny końcowej

3. egzamin pisemny – 40% oceny końcowej.

Forma zaliczenia przedmiotu: zdalna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Bagińska-Shinzato
Prowadzący grup: Olga Bagińska-Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Bagińska-Shinzato
Prowadzący grup: Olga Bagińska-Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.