Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą hiszpańską - tekst i kontekst II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLH2-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą hiszpańską - tekst i kontekst II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

„Badania nad Literaturą Hiszpańską II – Tekst i kontekst” to przedmiot obowiązkowy na I roku studiów magisterskich. Program przedmiotu obejmuje przegląd najważniejszych tendencji literatury hiszpańskiej.

Pełny opis:

Kurs ma charakter interdyscyplinarny i poświęcony jest problematyce tytułowej w perspektywie kulturoznawczej. Celem wykładów jest zapoznanie się studentów z propozycjami światopoglądowymi i formami artystycznymi charakterystycznymi dla hiszpańskiej literatury współczesnej. Przyjęta metoda łączy syntetyczny ogląd tendencji z analizą twórczości poszczególnych autorów. Przedmiotem lektur i dyskusji są przede wszystkim teksty literackie, tj. sztandarowe opowiadania i powieści najwybitniejszych pisarzy współczesnych Hiszpanii. Podstawowa literatura teoretyczna przedmiotu składa się z fragmentów tekstów literackich oraz literaturoznawczych służących do analizy prozy. Jednocześnie zostaną poddane analizie społeczne, polityczne i kulturowe konteksty, w których powstały omawiane opowiadania i powieści.

Program zajęć:

1. Hiszpańskie mini opowiadanie pod koniec XX wieku i na początek XXI wieku – panorama.

2. Hiszpańskie opowiadanie pod koniec XX wieku i na początek XXI wieku – panorama.

3. Początki feminizmu w opowiadaniach Carmen Martín Gaite.

4. Wojna domowa w trylogii Juana Eduarda Zúñigi.

5. Warsztat literacki Joségo Marii Merina.

6. Relacje matka-córka w opowiadaniach Esther Tusquets.

7. Ironia i poczucie humoru w mini opowiadaniach i opowiadaniach Julii Otxoa.

8. Hiszpańska powieść XXI wieku – panorama.

9. Wojna domowa i okres powojenny w powieści hiszpańskiej XXI wieku – panorama.

10. Soldados de Salamina Javiera Cercasa – początek polemiki.

11. Episodios de una guerra interminable Almudeny Grandes.

12. Powieść w czasie kryzysu na przykładzie Clavícula Marty Sanz.

13. Kobieta i literatura w Hiszpanii dziś – Sara Mesa, Pilar Adón, Patricia Esteban Erlés… Piel de lobo Lary Moreno.

14. Hiszpańska fantastyka naukowa i powieść krymynalna. „Mil euros por tu vida” Elii Barceló.

15. Podsumowanie zajęć.

Korpus lektur obowiązkowych:

1. Cuentos completos, Carmen Martín Gaite. (2 opowiadania: “Las ataduras”, “Lo que queda enterrado”)

2. Largo noviembre de Madrid, Juan Eduardo Zúñiga. (2 opowiadania: “El viaje a París”, “Rosa de Madrid”)

3. Cuentos completos, Esther Tusquets. (2 opowiadania: “Carta a la madre”, “Los primos”)

4. 50 cuentos y una fábula, José María merino. (4 mikro-opowiadania: “Andrómeda”, “Página primera”, “El despistado (uno)”, “Las doce”)

5. Retrato de familia con fantasma, Julia Otxoa. (3 mikro-opowiadania: “Cosmética para cerdos”, “Caballos”, “Oto de Aquisgrán”)

6. Soldados de Salamina, Javier Cercas.

7. El lector de Julio Verne, Almudena Grandes.

8. Clavícula, Marta Sanz.

9. “Nada nuevo”, Sara Mesa.

10. “Mil euros por tu vida”, Elia Barceló.

Literatura:

1. Historia de la literatura española. 7. Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010. Jordi Gracia, Domingo Ródenas. Ed. Crítica, 2011.

2. Siguiendo el hilo. Estudios sobre el cuento español actual. Ángeles Encinar, Orbis Tertius, Bruselas 2015.

3. Novela española del siglo XXI. José María Pozuelos Yvancos, Cátedra, Madrid 2017.

4. Antología del microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narrativo. Ed. Irene Andres-Suárez, Cátedra, Madrid 2012.

5. Cuento español actual (1992-2012). Ed. Ángeles Encinar, Cátedra Madrid, 2014.

6. De las intimidades congeladas a los marcos de guerra: amor, identidad y transición en las novelistas españolas. Katarzyna Moszczynska-Durst, Padilla, Sevilla 2017.

7. Historia y antología de la ciencia ficción española. Ed. Juan Díez y Fernando Ángel Moreno, Cátedra, Madrid 2014.

8. El arte de contar. Los mundos ficcionales de Luis Mateo Díez y José María Merino. Ed. Ángeles Encinar y Ana Casas. Cátedra, 2018.

9. El gran fabulador. La obra narrativa de José María Merino. Ed. Ángeles Encinar y Ana Casas. Visor Libros, 2018.

10. Tsunami. Miradas feministas. Edición y prólogo de Marta Sanz. Sexto Piso Realidades, 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu kursu absolwent zna i rozumie:

- terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

- współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym;

- powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych;

- zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Hiszpanii, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi.

Umiejętności:

Absolwent potrafi

- wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów hiszpańskiego lub portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

- samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową;

- wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej;

- posługiwać się językiem hiszpańskim lub portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i hiszpańskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role

- rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

- Zapoznanie się z teorią oraz z analizowanymi tekstami

- Systematyczne i aktywne uczestnictwo na zajęciach

- Egzamin pod koniec semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aranzazu Calderon Puerta
Prowadzący grup: Aranzazu Calderon Puerta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.