Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą hispanoamerykańską - tekst i kontekst II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLHA2-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą hispanoamerykańską - tekst i kontekst II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność latynoamerykańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (latynoamerykanistycznych).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom najciekawszych zjawisk w najnowszej, bo XXI-wiecznej literaturze latynoamerykańskiej, z uwzględnieniem jej narodowych odmian.

Pełny opis:

Kurs ma na celu przedstawienie studentom najciekawszych zjawisk w najnowszej, bo XXI-wiecznej literaturze latynoamerykańskiej, z uwzględnieniem jej narodowych odmian. Na kolejnych zajęciach analizować więc będziemy teksty literackie reprezentujące Argentynę, Boliwię, Chile, Ekwador, Kolumbię, Peru, Meksyk i Salwador. Wychodząc od kategorii estetycznych, spróbujemy prześledzić, w jaki sposób teksty pisane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety odpowiadają na wyzwania rzeczywistości politycznej i społecznej oraz wpisują się w tradycję historyczną i literacką.

Literatura:

Lektury:

- Cabezón Cámara Gabriela, Las aventuras de la China Iron (Argentyna);

- Castellanos Moya Horacio, Con la congoja de la pasada tormenta (wybrane opowiadania) (Salwador);

- Colanzi Liliana, Nuestro mundo muerto (wybrane opowiadania) (Boliwia);

- García Robayo Margarita, Cosas peores (wybrane opowiadania) (Kolumbia);

- Luiselli Valeria, La historia de mis dientes (Meksyk);

- Ojeda Mónica, Mandíbula (Ekwador);

- Piglia Ricardo, Los casos del comisario Croce (wybrane opowiadania) (Argentyna);

- Roncagliolo Santiago, Pudor (Peru);

- Schweblin Samanta, Distancia de rescate (Argentyna);

- Vargas Gaete Diego, La extinción de los coleópteros (Chile);

- Vásquez Juan Gabriel, Historia secreta de Costaguana (Kolumbia).

Efekty uczenia się:

Po semestrze zajęć student:

- zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej; zna terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (S2K_W01);

- zna i rozumie zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (S2K_W04);

- potrafi wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych w hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników,

pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (S2K_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i

poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (S2K_U02);

- jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (S2K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest regularne w nich uczestnictwo, systematyczna lektura wskazanych przez wykładowczynię tekstów, udział w dyskusjach oraz zdanie końcowego egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaroszuk-Żuradzka
Prowadzący grup: Barbara Jaroszuk-Żuradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.