Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą portugalską - tekst i kontekst I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLP1-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą portugalską - tekst i kontekst I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Wsółpraca z platformą Moodle (obowiązkowa).


Pogłębienie wiedzy o portugalskojęzycznym dyskursie literackim i metodologii

badań literackich w Portugalii, Brazylii i Afryki portugalskojęzycznej.

Skrócony opis:

Współczesne metamorfozy form gatunkowych, tematów, problemów, mitów, tradycji i symboli literatury portugalskojęzycznej.

Pełny opis:

Literatura portugalska przed Rewolucją Goździków i po rewolucji, kontynuacje realizmu i postmodernizm na wybranych przykładach. Postkolonialna literatura Brazylii i krajów Afryki i Azji portugalskojęzycznej. Dialog estetyk, ideologii i wizji świata luzofońskiego - wiek XIX, XX i XXI. Kontynuacja i kontestacja tradycji literatury portugalskiej epok dawnych. Studia literackie vs. studia kulturoznawcze.

Szczegółowa tematyka i zakres zajęć sa dopasowane do tematu/zakresu pracy magisterskiej Studenta w ISIiIb UW/sekcja luzo-brazylijska (wszystkie specjalizacje związane z literaturą krajów portugalskojęzycznych).

Literatura:

Wybrane czasopisma, inne czasopisma, prace na stopień, dysertacje i miejsca internetowe związane ze studiami literackimi w języku portugalskim (ze specjalnym uwzględnieniem czasopisma LABIRINTOS, UEFS) zalecane przez Program Studiów Podyplomowych z Literatury Portugalskiej w Universidade de S. Paulo (USP), Brazylia:

http://lppos.fflch.usp.br/outrasrevistas

Następujące artykuły z czasopisma´´ Labirintos´´ (dostępne także w postaci pdf) są obowiązkowe i będą poddane dyskusji na zajęciach:

1. José Rodrigues de Paiva, Revolução, renovação: Caminhos do romance português no século XX, in Labirintos, UEFS, nr. 5/2009,

2. Seleste Michels da Rosa, «O Delfim» e o pós-modernismo, in Labirintos, UEFS, nr 5-2009,

3. Edson Santos Silva, Teatro São José: presença portuguesa nos palcos paulistanos, in Labirintos, UEFS, nr 3/2006.

Lektury/casopisma uzupelniające:

1. VEREDAS, revista da A.I.L. (Associação Internacional de Lusitanistas):

https://revistaveredas.org/index.php/ver

2. E-Letras com Vida:

https://e-lcv.online/index.php/revista/issue/view/1

3. Lektury sugerowane przez studentów.

Efekty uczenia się:

S3K_W01 Absolwent zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, która jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, oraz terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym. P7S_WG

S3K_W02 Absolwent zna i rozumie powiązania kierunku iberystyka/portugalistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych P7S_WG

S3K_W04 Absolwent zna i rozumie zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach portugalskojęzlycznych, a zwłaszcza ma pogłebioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi. P7S_WG.

S3K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analięe wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych/portugalistycznych. P7S_UW

S3K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej. P7S_UK

S3K_K01 Absolwent jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role. P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru, każdy student przedstawia jeden ustny referat związany tematycznie z programem kursu (hot-chairs system) oraz pracą magisterską.

W uzasadnionych sytuacjach wyjątkowych (choroba, wyjazdy stypendialne studentów, inne), referat ten może być zastąpiony krótką pracą pisemną (recenzją wybranego utworu): 2-3 stronice A4, TNR 12, odstęp 2, marginesy 2.5, norma MLA/UTAD lub inna, zgodna z pracą magisterską.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kalewska
Prowadzący grup: Anna Kalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie
seminaria monograficzne

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As metamorfoses contemporâneas de géneros, temas, problemas, mitos, tradições e símbolos da literatura de língua portuguesa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kalewska
Prowadzący grup: Anna Kalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie
seminaria monograficzne

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As metamorfoses contemporâneas de géneros, temas, problemas, mitos, tradições e símbolos da literatura de língua portuguesa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.