Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą portugalską - tekst i kontekst II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLP2-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą portugalską - tekst i kontekst II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce
monograficzne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wspópraca z platformą Moodle (obowiązkowa).


Bardzo dobra znajomość języka portugalskiego i kultury luzofońskiej.

Określony temat i zakres badawczy pracy magisterskiej.

Pasja i zamiłowania badawcze.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Rozważane będą - w ujęciu interdyscyplinarnym - relacje Literatury Portugalskiej/Luzofońskiej z Historią, Językoznawstwem, Studiami kulturoznawczymi, teatrem, kinem i sztukami plastycznymi, w możliwie szerokiej perspektywie metodologicznej.

Pełny opis:

Konwersatorium "Badania nad Literaturą Portugalską - Tekst i Kontekst 2" ma na celu rozwinięcie zdolności badawczych, refleksję metodologiczną i wielokierunkowe działania na polu poszukiwań badawczych Literatury Portugalskiej/Luzofońskiej. Jego cele zakładają poznanie rozmaitych możliwości zaawansowanych badan, jakie dostarcza zaawansowana praca naukowa w języku portugalskim, zarówno w odniesieniu do różnych okresów chronologicznych Literatury Portugalskiej od epoki średniowiecza do postmodernistycznej współczesnosci, jak również w perspektywie synchronicznej, mając na uwadze rozmaite rozmaite realizacje literatury europejskiej, afrykańskiej i orientalnej, jakie dostarcza i afirmuje współczesna Luzofonia.

Planowane podejście metodologiczne pozwala, aby tak różnorodne obszary poznania jak teatr portugalski/luzofoński, literatura wieku XIX i XX oraz XXI w krajach języka portugalskiego, poezja i proza tworzone w języku portugalskim, zapośredniczenie i twórcza reprezentacja portugalskiej literatury-kultury-historii przez inne literatury (jak przede wszystkim brazylijska i angolańska, między innymi) poddawane były systematycznemu badaniu i pogłębieniu za pośrednictwem projektów twórczych i naukowych, jakie studenci rozwijają obecnie (prac magisterskich) , zgodnie z różnorodnymi formami kształcenia przedmiotowego i specjalizacji uniwersyteckich.

Rozważane będą - w ujęciu interdyscyplinarnym - relacje Literatury Portugalskiej/Luzofońskiej z Historią, Językoznawstwem, Studiami kulturoznawczymi, teatrem, kinem i sztukami plastycznymi, w możliwie szerokiej perspektywie metodologicznej.

Literatura:

Prace magisterskie, które zainspirują Studentów pod względem treści i metodologii do własnych projektów magisterskich.

Np.:

1. (Portugalia:) Maria de Lurdes Lopes Pinho, Intertextualidades bíblicas em ´´Nenhum Olhar´´ (2000), de José Luíis Peixoto, Universidade da Beira interior, Covilhã 2012, diss. de mestrado, ms.

2. (Brazylia/Angola): Adilson Vagner de Oliveira, O teatro político angolano e ´´A revolta da Casa dos Ídolos´´, de Pepetela, UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso, Tangará da Serra - MT 2013, diss. de mestrado, ms.

Teses e dissertações da Universidade de São Paulo, Biblioteca Digital:

https://teses.usp.br/

https://teses.usp.br/

Efekty uczenia się:

S3K_W01 Absolwent zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, która jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, oraz terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym. P7S_WG

S3K_W02 Absolwent zna i rozumie powiązania kierunku iberystyka/portugalistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych P7S_WG

S3K_W04 Absolwent zna i rozumie zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach portugalskojęzlycznych, a zwłaszcza ma pogłebioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innym idyskursami humanistycznymi. P7S_WG.

S3K_W06 Absolwent zna i rozumie współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujących wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów portugalistycznych. P7S_WG

S3K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analize wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych/portugalistycznych. P7S_UW

S3K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej. P7S_UK

S3K_U06 Absolwent potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami w języku polskim i portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych/portugalistycznych. P7S_UW

S3K_K01 Absolwent jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role. P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru, Student czyta, poznaje i przedstawia (ustnie i/lub pisemnie) jedna (1) pracę magisterską obronioną na renomowanym Uniwersytecie Języka Portugalskiego (w kraju luzofońskim lub on-line) , mając na uwadze przydatność tejże do celów treściowych i przesłanek metodologicznych rozwijanych w swoim magisterium.

Praktyki zawodowe:

(-)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kalewska
Prowadzący grup: Anna Kalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.