Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Brazylijska myśl filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BMF-01 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Brazylijska myśl filozoficzna
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia poświęcone są analizie najważniejszych prądów filozoficznych w Brazylii od pierwszej połowy XIX w. do czasów obecnych. Celem jest przedstawienie idei najważniejszych myślicieli brazylijskich i umiejscowienie ich w konkretnych ramach społeczno-historycznych, jak i przedstawienie rozwoju idei tożsamości narodowej. Analiza zjawisk i pojęć obecnych we współczesnej kulturze brazylijskiej. Rozwinięcie umiejętności argumentacji oraz krytycznej analizy tekstów poruszających kwestie społeczno-kulturowe.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie najważniejszych prądów filozoficznych w Brazylii od pierwszej połowy XIX w. do czasów obecnych. Celem jest przedstawienie idei najważniejszych myślicieli brazylijskich i umiejscowienie ich w konkretnych ramach społeczno-historycznych, jak i przedstawienie rozwoju idei tożsamości narodowej. Analiza zjawisk i pojęć obecnych we współczesnej kulturze brazylijskiej. Rozwinięcie umiejętności argumentacji oraz krytycznej analizy tekstów poruszających kwestie społeczno-kulturowe.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są analizie najważniejszych prądów filozoficznych w Brazylii od pierwszej połowy XIX w. do czasów obecnych. Celem jest przedstawienie idei najważniejszych myślicieli brazylijskich i umiejscowienie ich w konkretnych ramach społeczno-historycznych, jak i przedstawienie rozwoju idei tożsamości narodowej. Analiza zjawisk i pojęć obecnych we współczesnej kulturze brazylijskiej. Rozwinięcie umiejętności argumentacji oraz krytycznej analizy tekstów poruszających kwestie społeczno-kulturowe.

Literatura:

Holanda, Sérgio Buarque de (1956): Raízes do Brasil. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora.

Castro, J. de (1968): Ludzie i kraby. Warszawa, Ksiazka i wiedza.

Castro, J. de (1948): A geografia da fome. Rio de Janeiro, Empresa Gráfica "O Cruzeiro".

Romero, Sílvio (1969): Obra filosófica. Rio de Janeiro. Livraria José Olympio Editora.

Freyre, Gilberto (1938): Casa-grande e senzala. Rio de Janeiro, Schmidt Editor.

Barros, José Flávio Pessoa de. Olubajé: uczta bogów: wprowadzenie do afrobrazylijskich obrzędów candomblé. Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, 2000.

Cardoso, Fernando Henrique; Faletto, Enzo. Zależność a rozwój w Ameryce Łacińskiej: próba interpretacji socjologicznej. Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 2008.

DaMatta, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

DaMatta, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 6.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

Freyre, Gilberto. Panowie i niewolnicy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.

Freyre, Gilberto. The masters and the slaves: a study in the developmente of Brazilian civilization. New York: Alfred A. Knopf, 1978.

Freyre, Gilberto. The mansions and the shanties: the making of modern Brazil. Berkeley: University od California Press, 1986.

Gawrycki, Marcin Florian (Org.). Brazylia jako mocarstwo wschodzące. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013.

Holanda, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1956.

Kula, Marcin. Historia Brazylii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

Lopez, Luis Roberto. História do Brasil contemporâneo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2000.

Łyp, Franciszek Feliks. Brazylia: kraj, ludzie, stosunki. Warszawa: Naukowy Instytut Emigracyjny, 1930.

Malinowski, Mariusz. W poszukiwaniu brazylijskości: główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku. Warszawa: CESLA, 2011.

Malinowski, Mariusz. Brazylia: Republika: dzieje Brazylii w latach 1889-2010. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2013.

Oliveira, Francisco de. Estado, sociedade, movimentos sociais e políticas públicas no limiar do século XXI. Rio de Janeiro: FASE, Programa de Investigação e Comunicação, 1994.

Paleczny, Tadeusz. Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodotwórczym: wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych. Kraków: Universitas, 2004.

Petelczyc, Janina (Org.). Brazylia, kraj przyszłości? Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016.

Siewierski, Henryk. Szkice brazylijskie. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016.

Siewierski, Henryk. Raj nie do utracenia: amazońskie silva rerum. Kraków: Universitas, 2006.

Siewierski, Henryk. Jak dostałem Brazylię w prezencie. Kraków: Universitas, 1998.

Siuda-Ambroziak, Renata. Religia w Brazylii: uwarunkowania społeczno-kulturowe. Kraków: Nomos, 2015.

Sodré, Nelson Werneck. As classes sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 1957.

Sodré, Nelson Werneck. Síntese de história da cultura brasileira. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1972.

Toríbio Brittes Lemos, Maria Teresa; Nunes Bahia, Luiz Henrique; Dembicz, Andrzej. Brasil: espaço, memória, identidade. Warszawa: CESLA, 2001.

Efekty uczenia się:

-zna elementarną terminologię używaną w opisie kultury oraz historii Brazylii, a także myśli społeczno-politycznej Brazylii, rozumie jej źródła oraz zastosowania.

-ma elementarną wiedzę o podstawowych tendencjach rozwoju myśli filozoficznej i społeczno-politycznej Brazylii.

-potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla kulturoznawstwa, filozofii i historii brazylijskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym Brazylii.

-ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad kulturą, historią i rozwojem myśli filozoficznej i społeczno-politycznej Brazylii.

-potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje.

-posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu kulturoznawstwa, filozofii i historii w języku portugalskim.

-posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku portugalskim, z zakresu omawianej problematyki i zagadnień z nią związanych.

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność - maksymalnie 3 nieobecności nieusprawiedliwione;

2. aktywność na zajęciach - 25% oceny końcowej;

3. udział w debacie na zadany temat - 25% oceny końcowej;

4. kolokwium - 50% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Bagińska-Shinzato
Prowadzący grup: Olga Bagińska-Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.