Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Brazylijska myśl społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BMS-U Kod Erasmus / ISCED: 14.8 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Brazylijska myśl społeczna
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka portugalskiego na poziomie umożliwiającym śledzenie tekstów i materiałów audiowizualnych w tym języku. Podstawowa znajomość historii Brazylii i zagadnień społeczno-kulturowych we współczesnej Brazylii.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia będą miały na celu zaprezentowanie głównych brazylijskich autorów, którzy interpretują historię Brazylii z krytycznego punktu widzenia i w tym sposób pozwalają na szersze spojrzenie na kształtowanie się brazylijskiej myśli społecznej.

Uwaga: w semestrze zimowym 2020/2021 przedmiot prowadzony zdalnie za pomocą Google Classroom/Google Meet. Spotkania online co 2 tyg. Materiały będą umieszczane do samodzielnej lektury.

Pełny opis:

Podczas wykładu zajmiemy się o formowaniem „brazylijskiej myśli społecznej”, utworzonej przez pierwsze pokolenie brazylijskich intelektualistów, takich jak: Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda i Florestan Fernandes, którzy uznawani są za interpretatorów Brazylii. Autorzy należą do grupy identyfikowanej przez brazylijską inteligencję, która dąży do krytycznego czytania i pisania o historii Brazylii. Również będą analizowane relacje między intelektualistami, ideami, polityką i życiem codziennym w celu zbadania społecznych i historycznych procesów kształtowania społeczeństwa i państwa brazylijskiego, szczególnie w XX wieku.

Zakres poszczególnych tematów:

1. Coronelismo w polityce brazylijskiej.

2. Dorobek intelektualistów brazylijskich na temat:

- Kolonializm i podporządkowanie

- Współczesna Brazylia

- Ekspansja kapitalistyczna

- Kwestie etniczne

- Kultura masowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

• FERNANDES, F.; Mudanças sociais no Brasil. 1ª edição digital São Paulo: Global Editora. 2013.

• FERNANDES, F.; O Negro no Mundo dos Brancos. Difusão Européia do Livro, São Paulo. 1972.

• FREYRE, G.; Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regimen de economia patriarchal. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Schmidt. 1938.

• HOLANDA, S. B. de.; Raízes do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2004.

• MALINOWSKI, M.; W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej, CESLA, Warszawa 2011

• SCHWARZ, R.; As ideias fora do lugar. In: Ao vencedor as batatas. São Paulo: Editora 34, 2007. p. 09-33.

Literatura pomocnicza:

• DEMBICZ, A.; Filozofia poznawania Ameryki, CESLA, Warszawa, 2006

• FERNANDES, F.; A função social da guerra na sociedade tupinambá. – 3. ed. – São Paulo: Globo, 2006.

• FERNANDES, F.; A integração do negro na sociedade de classes: ensaios de interpretação sociológica. São Paulo: Globo, 2008. Livro I, p.09-118

• LEAL, Victor Nunes. Indicações sobre a estrutura e o processo do “coronelismo”. In: Coronelismo, enxada e voto: O município e o regime representativo no Brasil. 2ª edição. São Paulo: AlfaOmega, 1975, p. 19-57

Efekty uczenia się:

W efekcie uczestnictwa w zajęciach student:

• K_W02: powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych.

• K_W03: podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

• K_W04: zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach hiszpańskojęzycznych lub portugalskojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi.

• K_W05: terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych.

Uczestnik zajęć:

• K_U01: wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów hiszpańskiego lub portugalskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych.

• K_U02: samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

• K_U06: potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i hiszpańskim lub portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych.

Uczestnik zajęć:

• K_K01: współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role.

• K_K02: rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń wpływa aktywność - przygotowywanie referatów, omawianie lektur - oraz obecność na zajęciach. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu z "Brazylijska myśl społeczna" jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

Dwa testy 50% + 50%.

Testy będą wykonywane w trybie zdalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alcione Nawroski
Prowadzący grup: Alcione Nawroski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.