Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja i kultura galisyjska I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-CKG1-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja i kultura galisyjska I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Chociaż nie jest to bezwzględnie wymagane, zaleca się, by student przed zapisaniem się na kurs posiadał podstawową orientację w sytuacji społeczno-politycznej Hiszpanii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi kultury galisyjskiej poprzez rozmaite jej manifestacje: muzykę, kino, sztukę, literaturę, tradycje, itd. Prowadzący stosuje różne techniki pracy w celu zaangażowania studenta w tok nauczania. W związku z tym, charakter zajęć jest teoretyczno-praktyczny, a od studentów oczekuje się aktywnego udziału.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy, jaką studenci mają okazję zdobyć na innych, pokrewnych przedmiotach oferowanych przez tę jednostkę UW (Literatura Galisyjska, Język Galisyjski, Kultura Galicji). Tematyka zajęć jest podyktowana wielokulturowym charakterem Hiszpanii. Zaproponowane tematy zajęć zawsze uwzględniają więc niecentralistyczną perspektywę. Udział studenta w zajęciach powinien być aktywny. Czasem studenci mogą też zostać poproszeni o wykonanie dodatkowych zadań. Dla oso szczególnie zainteresowanych tematyką, prowadzący przygotowuje materiały rozszerzające podstawową wiedzę przekazywaną w ramach zajęć. Ponadto, tematyka zajęć może ulec modyfikacji, jeśli studenci zgłoszą takie zapotrzebowanie. W wyniku uczestnictwa w zajęciach, student posiądzie odpowiednie narzędzia niezbędne do zrozumienia nowych wyzwań, jakie stoją przed Europą (wzrost nacjonalizmów, kryzys migracyjny, itd.)

Część 1. Środowisko. Geografia opisowa. Rozmieszczenie terenów miejskich i wiejskich.

Część 2. “Tradycyjna” kultura galisyjska. Świat wsi i morza.

Część 3. Magosto, Samaín i jesień w Galicji.

Część 4. Historia Galicji.

Część 5. Język.

Część 6. Mity i wierzenia.

Część 7. Boże Narodzenie w Galicji.

Literatura:

Reigosa A. Galicia encantada. Enciclopedia de Fantasía Popular de

Galicia: http://www.galiciaencantada.com

Turgalicia. Xunta de Galicia, 2013: http://www.turismo.gal

Vencello. Lingua e cultura galegas para estudantes de fóra de Galicia. Ensino secundario e adultos. A Coruña: Xunta de Galicia.

Villares, R. (2016). Historia de Galicia. Vigo: Galaxia

Historias de Galicia.

Lista lektur ulega modyfikacji i kształtuje się w zależności od zainteresowań studentów.

Efekty uczenia się:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych

K_W06 najważniejsze wydarzenia z historii Galicji oraz istotne aspekty kultury i języka galisyjskiego;

K_U06 przygotować wystąpienia ustne w języku galisyjskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych;

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania są zróżnicowane. Oceniany będzie udział w zajeciach, wykonanie dodatkowych zadań i referat dotyczący wybranego aspektu kultury galisyjskiej.

Te kryteria mogą być nieznacznie modyfikowane w zależności od zaistniałych okoliczności.

Dozwolone są trzy nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tamara Lamela Varela
Prowadzący grup: Tamara Lamela Varela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi kultury galisyjskiej poprzez rozmaite jej manifestacje: muzykę, kino, sztukę, literaturę, tradycje, itd. Prowadzący stosuje różne techniki pracy w celu zaangażowania studenta w tok nauczania. W związku z tym, charakter zajęć jest teoretyczno-praktyczny, a od studentów oczekuje się aktywnego udziału.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy, jaką studenci mają okazję zdobyć na innych, pokrewnych przedmiotach oferowanych przez tę jednostkę UW (Literatura Galisyjska, Język Galisyjski, Kultura Galicji). Tematyka zajęć jest podyktowana wielokulturowym charakterem Hiszpanii. Zaproponowane tematy zajęć zawsze uwzględniają więc niecentralistyczną perspektywę. Udział studenta w zajęciach powinien być aktywny. Czasem studenci mogą też zostać poproszeni o wykonanie dodatkowych zadań. Dla oso szczególnie zainteresowanych tematyką, prowadzący przygotowuje materiały rozszerzające podstawową wiedzę przekazywaną w ramach zajęć. Ponadto, tematyka zajęć może ulec modyfikacji, jeśli studenci zgłoszą takie zapotrzebowanie. W wyniku uczestnictwa w zajęciach, student posiądzie odpowiednie narzędzia niezbędne do zrozumienia nowych wyzwań, jakie stoją przed Europą (wzrost nacjonalizmów, kryzys migracyjny, itd.)

Część 1. Środowisko. Geografia opisowa. Rozmieszczenie terenów miejskich i wiejskich.

Część 2. “Tradycyjna” kultura galisyjska. Świat wsi i morza.

Część 3. Magosto, Samaín i jesień w Galicji.

Część 4. Historia Galicji.

Część 5. Język.

Część 6. Mity i wierzenia.

Część 7. Boże Narodzenie w Galicji.

Literatura:

Reigosa A. Galicia encantada. Enciclopedia de Fantasía Popular de

Galicia: http://www.galiciaencantada.com

Turgalicia. Xunta de Galicia, 2013: http://www.turismo.gal

Vencello. Lingua e cultura galegas para estudantes de fóra de Galicia. Ensino secundario e adultos. A Coruña: Xunta de Galicia.

Villares, R. (2016). Historia de Galicia. Vigo: Galaxia

Historias de Galicia.

Lista lektur ulega modyfikacji i kształtuje się w zależności od zainteresowań studentów.

Uwagi:

W przypadku koniecznosci zmiany trybu, zajęcia będą się odbywały online przy uzyciu platform edukacyjnych i komunikatorów rekomendowanych i dopuszczanych przez UW.

Efekty uczenia sie beda weryfikowane za posrednictwem testow, zadan, sprawdzianów pisemnych i ustnych przeprowadzanych online. Konsultacje beda sie odbywaly za posrednictwem dostepnych komunikatorów, np.Skype ub meilowo.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.