Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diachronia języków iberoromańskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-DJI-U Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diachronia języków iberoromańskich
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Przedmioty do wyboru specjalności hiszpańskiej dla studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z tematyką powstania języków romańskich Półwyspu Iberyjskiego, od praindoeuropejskiego, przez łacinę, do stanu współczesnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pochodzeniem języków iberoromańskich. W tym celu konieczne jest zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami językoznawstwa diachronicznego a w szczególności takimi jak: klasyfikacja genetyczna języków, rodzina językowa, teoria monogenezy i poligenezy języków, liga językowa, substrat i superstrat, zmiana językowa. Dalej przedstawione są podstawowe dane nt. języka praindoeuropejskiego i jego rozpadu na grupy języków. Przedstawiona jest geneza języków iberoromańskich w następujących fazach: praindoeuropejski → języki italskie → łacina archaiczna → łacina klasyczna → łacina ludowa → średniowieczne języki iberoromańskie → współczesne języki iberoromańskie. Omówione są najważniejsze podobieństwa i różnice między językami iberyjskimi (łącznie z nieindoeuropejskim baskijskim), które tworzą tzw. iberyjską ligę językową. Przedstawione są zasady rekonstrukcji prajęzyka i używana do tego metodologia, tj. metoda historyczno-porównawcza, rekonstrukcji wewnętrznej i geograficzna. Kolejnym problemem jest ewolucja języka we wszystkich jego podsystemach, tj. fonologicznym, morfologicznym, syntaktycznym i semantycznym. Przedstawione są cechy języków iberyjskich pochodzące z substratu iberyjskiego. Omówiona zostaje zasada konieczności ewolucji oraz praw głosowych. Wreszcie podane zostają najważniejsze prawa głosowe w hiszpańskim i innych językach iberoromańskich, które doprowadzają do powstania ich współczesnych form. Na końcu omówiona jest ewolucja niektórych innych podsystemów, w szczególności gramatykalizacja, powstanie nowych kategorii gramatycznych a także kwestia zapożyczeń.

Literatura:

Badia i Margarit, A., Gramática histórica catalana, Barcelona 1951

Coşeriu, E. Sincronía, diacronía e historia, Montevideo 1958

García de Diego, V., Elementos de gramática histórica gallega, 2015

Lapesa, R. Historia de la lengua española, Madrid 1984

Menéndez Pidal, R., Manual de gramática histórica española, Madrid 1985

Perlin, J. Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004

Rodríguez Arados, F. R., Lingüística indoeuropea, Madrid 1975

Said Ali, M., Gramática histórica da língua portuguesa, Rio de Janeiro 2017

Zamora Vicente, A. Dialectología española, 2 ed., Madrid l979

Efekty uczenia się:

Absolwentma wiedzę na temat pochodzenia języka hiszpańskiego i innych języków Półwyspu Iberyjskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Perlin
Prowadzący grup: Jacek Perlin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.