Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka portugalskiego w wariancie europejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-GOJPE-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka portugalskiego w wariancie europejskim
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Belina
Prowadzący grup: Michał Belina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

System morfologiczny języka portugalskiego

Przedmiotem morfologii jest analiza reguł odmiany (fleksja) i budowy wyrazów (słowotwórstwo). W tym kontekście celem zajęć jest opis systemu istniejących w języku portugalskim funkcjonalnych opozycji morfologicznych wraz z opisem reguł doboru morfologicznych środków do ich sygnalizowania.

Pełny opis:

1. Morfologia – przedmiot i zakres morfologii, morfemy leksykalne vs morfemy gramatyczne, fleksja vs słowotwórstwo, klasy odmienne i nieodmienne, kategorie gramatyczne

2. Analiza morfologiczna poszczególnych części mowy w języku portugalskim:

2.1. Rzeczowniki (kategorie gramatyczne rodzaju i liczby)

2.2. Przymiotniki (rodzaj, liczba i stopień)

2.3. Determinanty (rodzajnik i inne determinanty)

2.4. Zaimki (osobowe, dzierżawcze, wskazujące, zwrotne, pytajne, niekreślone)

2.5. Liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe)

2.6. Czasownik (osoba, liczba, rodzaj, czas, tryb, aspekt i strona)

2.7. Przysłówki

2.8. Przyimki

2.9. Spójniki

3. Słowotwórstwo w języku portugalskim

Literatura:

Barbosa, J.M., Fonologia e Morfologia do Português, Coimbra: Almedina, 1994.

Cardoso J.B., Morfossintaxe do Português, Brasília: Editora Espaço Académico, 2018.

Castro Pinto, J.M., Gramática de Português, Lisboa: Plátano editora, 1994.

Cegalla, D.P., Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, São Paulo: Comanha editora Nacional, 1992.

Cunha, C., Cintra, L., Nova gramática do português contemporâneo, Lisboa: Edicões João Sá da Costa, 1984.

Mateus, M.H., Brito, A.M., Duarte, I., Hub Faria, I., Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa: Caminho, 1992.

Vilela, M., Gramática da Língua Portuguesa, Coimbra: Almedina, 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)