Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Ameryki Łacińskiej II ćwicz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HAL-21c2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Ameryki Łacińskiej II ćwicz. 2
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.50
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Do uczestnictwa w zajeciach wymagana jest dobra znajomość jęz. hiszpańskiego, pozwalająca na krytyczną lekturę i interpretację tekstów hiszpańskojęzycznych, a także na udział w ich dyskutowaniu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Informacja zawarta w Podstawowych informacjach o przedmiocie - wykład.

Pełny opis:

Informacja zawarta w Podstawowych informacjach o przedmiocie - wykład.

Literatura:

Informacja zawarta w Podstawowych informacjach o przedmiocie - wykład, ze szczególnym uwzględnieniem części "Teksty źródłowe (wybór)".

Efekty uczenia się:

Informacja zawarta w Podstawowych informacjach o przedmiocie - wykład.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność (przy maksymalnie 2 nieobecnosciach nieusprawiedliwionych) i aktywność (przynajmniej czterokrotny udział w dyskusji w czasie semestru) na zajęciach. Studenci bardziej aktywni uzyskują wyższą niż dostateczna ocenę na zaliczenie. Studenci, ktorzy nie spełniają minimum zobowiązani są do napisania pracy zaliczającej przedmiot. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wójtowicz-Wcisło
Prowadzący grup: Marta Wójtowicz-Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest prezentacja i analiza najważniejszych procesów historycznych w Ameryce Łacińskiej w latach 1930 –1990. Kurs podzielony został na trzy części, odpowiadające trzem etapom: 1. okres następujący po Wielkim Kryzysie do okresu Zimnej Wojny; 2. konfrontacja zimnowojenna; 3. etap transformacji demokratycznych.

Każda część rozpoczyna się przedstawieniem ogólnej panoramy procesów politycznych, społecznych, kulturowych i demograficznych, umożliwiającej zrozumienie dynamiki ciągłości i zmiany w regionie. W kontekście ogólnym analizowane będą istotne dla zrozumienia tej dynamiki zagadnienia z historii poszczególnych państw.

Pełny opis:

wykład

Podczas wykładów przedstawione zostaną procesy polityczne, społeczne, kulturowe i demograficzne, które kształtowały historię Ameryki Łacińskiej w okresie od końca Wielkiego Kryzysu do schyłku wieku XX. Wykład umożliwia poznanie idei i koncepcji, aktorów oraz zmian strukturalnych istotnych dla zrozumienia procesów historycznych w Ameryce Łacińskiej.

ćwiczenia

Ćwiczenia dotyczą tematów omawianych podczas wykładów i, w tym sensie, stanowią ich uzupełnienie i rozwinięcie. Ćwiczenia opierają się w głównej mierze na krytycznej lekturze oraz analizie i interpretacji źródeł:

1. dokumentów politycznych (jak ustawy, traktaty, korespondencja oficjalna, przemowy, manifiesty, programy polityczne), debat parlamentarnernych, prasy i tekstów publicystycznych;

2. wspomnień, listów prywatnych, świadectw, fotografii, materiałów audio-wizualnych, historii mówionej.

Ponadto, program ćwiczeń obejmuje analizę i dyskusję dotyczącą treści artykułów naukowych i filmów dokumentalnych wskazanych przez prowadzącą.

W ostatecznym wyborze źródeł i materiałów uwzględniona zostanie perspektywa mikrohistorii i studiów nad podporządkowaniem.

Literatura:

Podręczniki:

1. Dabene O. (2007). América Latina en el siglo XX, Madrid.

2. Skidmore T. E. & Smith P. H. (2005). Modern Latin America, New York; Oxford: Oxford University Press.

Monografie i artykuły naukowe:

1. Castañeda Rodríguez V.M., Díaz Bautista O. (2017). El Consenso de Washington algunas implicaciones para América Latina, Apuntes del CENES, Vol. 36, Nº. 63, págs. 15-41. URL:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5827390

2. Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina (2010). M. Tanaka, F. Jácome (eds.), Lima, URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=566943

3. El momento político de América Latina (2011). E. V. Iglesias, R. Conde y G. Suárez Pertierra (editores), Madrid.

4. Felitti K. (2016). Maternidades y militancia en la Argentina de los 70s. Notas históricas para pensar las maternidades colectivas contemporáneas, RHR Revista de História Regional; Lugar: Ponta Grossa; vol. 21 p. 432 - 458.

5. Freidenberg F. (2007). La tentación populista: una vía de acceso al poder en América Latina. Editorial Síntesis, Madrid.

6. Hernández Vicencio T. (2009). Tras las huellas de la derecha. El Partido Acción Nacional, 1939-2000, México.

7. Htun M. (2010). Sexo y estado: aborto, divorcio y familia bajo dictaduras y democracias en América Latina, Ediciones Universidad Diego Portales.

8. Knopek J. (red.) (2012), Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej, Toruń.

9. Luken Garza G., Muñoz V. (2003), Escenarios de la transición en México, México: Grijalbo.

10. Łaciński P. (2006). Peru między populizmem a liberalizmem, Warszawa.

11. Ługowska U. (2002). Boom kokainowy w Ameryce Łacińskiej. Casus Boliwii, Warszawa.

12. Mira Delli-Zotti G. (2010). Transiciones a la democracia y democratización en América Latina: un análisis desde la historia del presente, XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso internacional, Santiago de Compostela, págs. 1456-1475, URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00531195/

13. Política y religión en América Latina (2017). Krzywicka K., Siuda-Ambroziak, R. (red.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

14. Quezada Soto P. E. (2016). Cultura y desarrollo. América Latina: de la década perdida a la globalización. (Tesis de doctorado) URL: http://eprints.ucm.es/37683/

15. Saranyana J. (2002). Teología en América Latina: El siglo de las teologías latinoamericanistas (1899-2001), Iberoamericana Editorial.

16. Tamayo Acosta J. (2009). La Teología de la Liberación. En el nuevo escenario político y religioso, Tirant lo Blanch.

17. Torre C. (de la) (2013). El populismo latinoamericano: entre la democratización y el autoritarismo, Nueva Sociedad 247, URL: http://nuso.org/media/articles/downloads/3983_1.pdf

18. Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej: problemy, wyzwania, implikacje (2014). K. Krzywicka (red. nauk.), Lublin.

19. Whitehead L. (2005), Democratización y desigualdades en América Latina y el Caribe, “Quorum. Revista de pensamiento iberoamericano”, núm. 13, p. 150-156.

20. Wójtowicz-Wcisło M. (2016), Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo-Kościół w Meksyku, Kraków: Universitas.

Wybór źródeł (ostateczne materiały do każdych zajęć zostaną dostarczone z wyprzedzeniem przez prowadzącą podczas trwania kursu)

Argentina:

1. Veinte Verdades Peronistas

2. Discurso de Peron (17.10.1945)

https://www.youtube.com/watch?v=t96MqZB2geI

3. Renunciamiento de Eva Peron (1951)

https://www.youtube.com/watch?v=HF_RI0xK0xU

Biografía de Eva Perón

https://www.youtube.com/watch?v=cfXTgVqZH2E

4. Memoria Abierta – una alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas que promueve la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente:

http://memoriaabierta.org.ar

Cuba:

1. Che Guevara presente. Una antología mínima (2005). Melbourne: Ocean Press. (documentos escogidos)

2. 100 horas con Fidel: Conversaciones con Ignacio Ramonet (2006). La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. (fragmentos)

3. Sartre J. P. (1961), Huragan nad cukrem, Warszawa: Iskry.

Chile:

1. Chicago boys (2015), documental, dir. Carola Fuentes & Rafael Valdeavellano.

2. I love Pinochet (2001), documental, dir. Marcela Said,

https://www.youtube.com/watch?v=TddcgLiimSo

3. Museo de Memoria y Derechos Humanos, Chile:

https://ww3.museodelamemoria.cl/

4. Operación Cóndor. Historias personales, memorias compartidas.

https://ww3.museodelamemoria.cl/publicaciones/operacion-condor-historias-personales-memorias-compartidas/

México:

1. Luís Calderón Vega, Memorias del PAN (fragmentos).

http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1939-MPAN-LCV.html

2. León Trotsky, Escritos desde México (fragmentos).

http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1940EDM.html

3. Unión Nacional Sinarquista

www.sinarquismo.org.mx

Nicaragua:

1. La Corte Internacional de Justicia de La Haya da la razón a Nicaragua en su litigio en contra de Estados Unidos (1986).

Guatemala:

2. Burgos E. (1997). Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia / Barcelona: Seix Barral.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.