Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Hiszpanii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HH2-11 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Hiszpanii II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom historii Hiszpanii od czasów od końca epoki Królewskiej Pary Katolickiej (Izabeli i Ferdynanda) do wybuchu Wojny o Niepodległość z Napoleonem, ze szczególnym uwzględnieniem procesów społecznych i kulturowych zachodzących na Półwyspie Iberyjskim. Kurs jest ukierunkowany na przedstawienie historycznie uwarunkowanej różnorodności kulturowej Hiszpanii i jej znaczenia dla formowania się społeczeństwa hiszpańskiego. Ponadto obejmuje omówienie przemian politycznych zachodzących na Półwyspie Iberyjskim w okresie nowożytnym, kiedy to w Hiszpanii panowały kolejno dwie dynastie: Habsburgów i Burbonów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom historii Hiszpanii od czasów od końca epoki Królewskiej Pary Katolickiej (Izabeli i Ferdynanda) do wybuchu Wojny o Niepodległość z Napoleonem, ze szczególnym uwzględnieniem procesów społecznych i kulturowych zachodzących na Półwyspie Iberyjskim. Kurs jest ukierunkowany na przedstawienie historycznie uwarunkowanej różnorodności kulturowej Hiszpanii i jej znaczenia dla formowania się społeczeństwa hiszpańskiego. Ponadto obejmuje omówienie przemian politycznych zachodzących na Półwyspie Iberyjskim w okresie nowożytnym, kiedy to w Hiszpanii panowały kolejno dwie dynastie: Habsburgów i Burbonów.

Podczas zajęć zostaną omówione następujące tematy:

1. Joanna Szalona

2. Karol V – jako król Hiszpanii i jako cesarz

3. Filip II – polityka wewnętrzna i zagraniczna

4. Filip III

5. Filip IV i Olivares

6. Karol II

7. Filip V

8. Ferdynand VI

9. Karol III

10. Karol IV

11. Powstanie antynapoleońskie w Madrycie

Uwaga: Poszczególne tematy omawiane będą na 1 bądź na 2 zajęciach

Literatura:

Literatura:

• T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii (I część), Ossolineum, Wrocław 2009

• J. Brouwer, Joanna Szalona. Tragiczne życie w niespokojnym czasie (fragmenty), PIW, Warszawa 1991

• M. Defourneaux, Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym (fragmenty), PIW, Warszawa 1968

• T. S. Dziekoński, Historya Hiszpanii podług najlepszych źródeł ułożona (fragmenty), S.H. Merzbach, Warszawa, 1852

• M. Fernández Álvarez. Cesarz Karol V, PIW, Warszawa 2003 (fragmenty)

• T. F. Hahn [red.], Anonima diarjusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej (fragmenty), Drukarnia A. Gojawiczyńskiego, Lwów 1935

• R. Hughes, Goya. Artysta i jego czas, W.A.B., Warszawa 2006 (fragmenty)

• H. Kamen, Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku (fragmenty), Bellona, Warszawa 2008

• G. Makowiecka, Po drogach polsko-hiszpańskich (fragmenty), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984

• C. Nooteboom, Drogi do Santiago (fragmenty), Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007

• G. Parker, Filip II (fragmenty), PIW, Warszawa 1985

• C. Rojas, Burbonowie pozbawieni tronu (fragmenty), Universitas, Kraków 2001

• R. Skowron, Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku (fragmenty), Kraków 1997

Literatura pomocnicza:

• S. Barton, Historia Hiszpanii, Warszawa 2011

• M. Tuñón de Lara [red.], Historia Hiszpanii, Universitas, Kraków 1999 i następne wydania

• H. Kamen, Inkwizycja hiszpańska. Rewizja historyczna, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

• K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów hiszpańskojęzycznych

• K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych;

• K_W06 najważniejsze wydarzenia z historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego

Absolwent potrafi:

• K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku polskim;

• K_U06 przygotować wystąpienia ustne w języku polskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych

Absolwent jest gotów do:

• K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

• K_K02 planowania i organizacji pracy, rozwoju swojej przedsiębiorczości, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;

• K_K03 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę semestralną składa się aktywność, w tym przygotowywanie prezentacji, dyskusja nad lekturami, wykonywanie zadań, obecność oraz ocena z kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się zdalnie. Celem kolokwium jest sprawdzenie stopnia znajomości materiałów omawianych za zajęciach. Pułap zaliczeniowy wynosi 75%.

Zaliczenie zajęć jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu w sesji letniej. Forma egzaminu zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grajber, Zuzanna Jakubowska-Vorbrich
Prowadzący grup: Ewa Grajber, Zuzanna Jakubowska-Vorbrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.