Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Hiszpanii III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HH3-21 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Hiszpanii III
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią Hiszpanii XIX i XX wieku; ukazanie jej z perspektywy człowieka i społeczeństwa na

Półwyspie Iberyjskim oraz naświetlenie wpływu wydarzeń i procesów historycznych na kształtowanie się kultury narodowej Hiszpanii.

Szczególny nacisk położony jest na wojnę z inwazją francuską, kształtowanie się reżimu liberalnego oraz narodziny antyklerykalizmu potem zaś

szczegółowo omawiane jest dyktatura Primo de Rivery i czasy II Republiki.

Kurs zawiera także podstawowe wiadomości z historii gospodarczej Półwyspu.Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii dwóch ostatnich wieków od inwazji napoleońskiej do II Republiki.

Pełny opis:

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii dwóch ostatnich wieków

1. Inwazja napoleońska: guerilla, afrancesados

2. Reakcyjna restauracja i narodziny państwa liberalnego

3. Fenomen ruchu karlistowskiego.

4. Obalenie Izabeli II i Republika

5. Restauracja władzy Burbonów i system Canovasa

6. Anarchizm i rewolucje społeczne

7. Utrata kolonii - kryzys 1898

8. Dyktatura Primo de Rivery

9. II Republika powstanie i rządy lewicy

10. II Republika rządy prawicy i rewolucja

11. Katalonia i Hiszpania

12. Narodziny nacjonalizmu baskijskiego.

13. Przemiany obyczajowe i rozwój miast.

14. Kultura popularna.

15. Katolicyzm hiszpański.

Literatura:

PODRĘCZNIKI

Tadeusz Miłkowski, Paweł Machcewicz, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 2009

M. Tuñón de Lara (red.), Historia Hiszpanii, Universitas, Kraków 1999.

1. Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles, Critica, Barcelona 1989

2. William Callahan, La Iglesia católica en España, Critica, Barcelona 2002

3. Ch. Esdayle, La quiebra del liberalismo, 1808-1939, Critica, Barcelona 2000

4.T.Miłkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łąck 2006

5. Lidia Mularska-Andziak, Dyktatura generała Primo de Rivery a hiszpańskie tradycje imperialne 1923-1930, UW, Warszawa 1999

6. Barbara Obtułowicz Kobieta hiszpańska w dobie kształtowania się społeczeństwa liberalnego, Kraków 2004

7. Barbara Obtułowicz Książe Pokoju księciem wojny. Polityka Manuela Godoya. Kraków 1999

8. Miguel Payán, La historia de España a través del cine , Cacitel, Madrid 2007

9. Carlos Rojas, Burbonowie pozbawieni tronu, Universitas , Kraków2001

10. G. Tortella,El desarollo de la España contemporanea, Alianza, Madrid 2004

Efekty uczenia się:

K_W01 w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, zwłaszcza z językoznawstwem P6S_WG

K_W03 podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych; P6S_WG

K_W06 najważniejsze wydarzenia z historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego; P6S_WG

K_W11 podstawowe zagadnienia kulturoznawstwa krajów hiszpańskojęzycznych P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim; P6S_UW

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim; P6S_UK

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod; P6S_UW

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.); P6S_UU

K_U06 przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych; P6S_UW

K_U07 posługiwać się podstawową terminologią z zakresu językoznawstwa i innych dziedzin właściwych studiom hispanistycznym; P6S_UK

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, samodzielnej i autonomicznej pracy oraz rozumie potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie; P6S_KK

K_K02 planowania i organizacji pracy, przedsiębiorczości i współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej; P6S_KR

K_K03 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy w zespole pełniąc różne role P6S_KR

K_K04 śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Egzamin pisemny. Pytania otwarte. Warunki przystąpienia do egzaminu: zaliczenie konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grajber, Tadeusz Miłkowski
Prowadzący grup: Ewa Grajber, Tadeusz Miłkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii dwóch ostatnich wieków

Pełny opis:

1. Inwazja napoleońska: guerilla, afrancesados

2. Reakcyjna restauracja i narodziny państwa liberalnego

3. Fenomen ruchu karlistowskiego.

4. Obalenie Izabeli II i Republika

5. Restauracja władzy Burbonów i system Canovasa

6. Anarchizm i rewolucje społeczne

7. Utrata kolonii - kryzys 1898

8. Dyktatura Primo de Rivery

9. II Republika powstanie i rządy lewicy

10. II Republika rządy prawicy i rewolucja

11. Katalonia i Hiszpania

12. Narodziny nacjonalizmu baskijskiego.

13. Przemiany obyczajowe i rozwój miast.

14. Kultura popularna.

15. Katolicyzm hiszpański.

Literatura:

PODRĘCZNIKI

Tadeusz Miłkowski, Paweł Machcewicz, Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 2009

M. Tuñón de Lara (red.), Historia Hiszpanii, Universitas, Kraków 1999.

1. Bartolomé Bennassar, Historia de los españoles, Critica, Barcelona 1989

2. William Callahan, La Iglesia católica en España, Critica, Barcelona 2002

3. Ch. Esdayle, La quiebra del liberalismo, 1808-1939, Critica, Barcelona 2000

4.T.Miłkowski, Kościół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łąck 2006

5. Lidia Mularska-Andziak, Dyktatura generała Primo de Rivery a hiszpańskie tradycje imperialne 1923-1930, UW, Warszawa 1999

6. Barbara Obtułowicz Kobieta hiszpańska w dobie kształtowania się społeczeństwa liberalnego, Kraków 2004

7. Barbara Obtułowicz Książe Pokoju księciem wojny. Polityka Manuela Godoya. Kraków 1999

8. Miguel Payán, La historia de España a través del cine , Cacitel, Madrid 2007

9. Carlos Rojas, Burbonowie pozbawieni tronu, Universitas , Kraków2001

10. G. Tortella,El desarollo de la España contemporanea, Alianza, Madrid 2004

S. Broekere, Pamiętniki z wojny hiszpańskiej 1808-1814 oraz Oblężenie Saragossy w latach 1808 i 1809, ze względem szczególniejszym na czynności korpusu polskiego, Armagedon, Gdynia 2004.

Goya, Los Desastres de la Guerra

Robert Hughes, Goya : artysta i jego czas Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2006

El catecismo civil

Fray Francisco Garcia ,La matanza de frailes en Madrid

W. Botkin Listy o Hiszpanii

Teofil Gautier, Podróż do Hiszpanii, PIW, Warszawa 1979 ,

Joaquin Costa Oligarquia y caciquismo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.