Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Hiszpanii II ćwicz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HKH-21c2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Hiszpanii II ćwicz. 2
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki student powinien mieć dobrą orientację w historii Hiszpanii do XIX wieku włącznie.

Skrócony opis:

W trakcie ćwiczeń studenci będą bliżej poznawali wybrane zagadnienia z historii Hiszpanii XX i XXI wieku. Na zajęcia studenci będą musieli przygotować fragmenty opracowań historycznych i wybrane teksty źródłowe. Na każdych zajęciach studenci będą analizowali wskazane przez prowadzącego materiały źródłowe dotyczące historii Hiszpanii tego okresu. Podczas zajęć studenci zetkną się z różnego rodzaju źródłami (teksty, grafiki, piosenki, filmy), których wartość poznawczą będą musieli krytycznie ocenić.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy przekazywanej w trakcie wykładów Historia Hiszpanii cz.2. Wybór tematów ćwiczeń podyktowany jest ujęciem społeczno-kulturowym. Głównym problemem zajęć będzie tzw. infrahistoria, a więc tematyka zazwyczaj pomijana w ogólnych opracowaniach historycznych i klasycznych ujęciach historiograficznych. Swoim zakresem zajęcia obejmują wydarzenia z historii Hiszpanii XX i XXI wieku. Na każde z nich studenci będą musieli przygotować fragmenty szerszego opracowania oraz wybrane teksty źródłowe. W trakcie ćwiczeń, bazując na wiedzy z wykładów oraz z opracowań, studenci będą analizowali źródła historyczne dotyczące omawianego zagadnienia. Charakter tych źródeł może być bardzo zróżnicowany (teksty, grafiki, piosenki, filmy). W każdym wypadku studenci będą musieli przyjąć postawę krytyczną wobec źródła i w efekcie ocenić jego wartość poznawczą. Analizie zawsze będzie towarzyszyła refleksja nad użytecznością wniosków dla otaczającej rzeczywistości. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwe paralele miedzy historią Hiszpanii i Polski.

Literatura:

A. de Borchgrave “Desastre sin paliativos”

A. Domingo “Los del monte” (2006, documental RTVE) http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-memoria-recobrada/memoria-recobrada-del-monte/3880657/

B. Llopis “Así censuraba el franquismo” (artículo de prensa) http://www.elmundo.es/cronica/2013/11/17/5284be6f63fd3d09408b457d.html

C. García Santa Cecilia “Corresponsal en España” http://cvc.cervantes.es/actcult/corresponsales/sta_cecilia.htm

Canciones de la Guerra Civil

Canciones de la movida (“El País de la Movida”)

Canciones y carteles de la Guerra Civil

Ch. T. Powell “El rey y la monarquía en la transición a la democracia en España” (artículo) http://www.transicion.org/134bibliografia/08Rey_y_monarquia_en_la_Transicion_a_la%20democracia.pdf

D. Chacón “La voz dormida” (fragmentos)

E. Andrés “La Transición” (1995, serie RTVE) http://www.rtve.es/archivo/la-transicion-serie/

E. Martínez Lázar“Las trece rosas”(2007)

Ekintza Zuzena “Breve historia del consumo de drogas en el Estado Español” (2004).

G. Pontecorvo “Operación Ogro” (1979)

GAL actas

J. Eslava Galán “Coitus interruptus” (fragmentos)

J.. Medem “La pelota vasca” (2003)

J.L. Martín Descalzo “Tarancón, el cardenal del cambio” (fragmentos)

K. Pruszyński „W czerwonej Hiszpanii” (fragmentos)

M. Bardem “El asesinato de Carrero Blanco” (2012)

M. Borraz “La doble represión de Franco sobre la mujer” (reportaje) https://desmemoria.eldiario.es/represion-mujeres/

M. Cerdón “De aquel equipo solo quedamos tres”(2016).

P. Almodóvar “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” (1980).

P. Primo de Rivera "Guía de la buena esposa" (1953)

X. F. Coronado “La censura franquista: crónica de un despropósito”

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

- zna elementarną terminologię używaną w opisie historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W03)

- ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad historią (K_W04)

- ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii Półwyspu Iberyjskiego w kontekście historii światowej (K_W09)

- potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje (K_U01)

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie historii (K_U02)

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05)

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U06)

- posiada kompetencję językową w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1, umożliwiającą zrozumienie, analizę i interpretację, a także przygotowanie prac ustnych i pisemnych w zakresie kulturoznawstwa i historii (K_U11)

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata (K_K06)

- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski), korzystając z różnych mediów i form (K_K07)

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze Półwyspu Iberyjskiego (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Na początku każdych zajęć studenci piszą krótki sprawdzian, którego celem jest sprawdzenie znajomości materiałów źródłowych przeczytanych i przygotowanych przed zajęciami oraz wiedzy przekazanej w ramach poprzednich zajęć. Punkty zebrane ze sprawdzianów będą podstawą oceny końcowej. Na niektórych zajęciach, w zależności od dyspozycji grupy i zgłaszanych zainteresowań, zamiast punktów ze sprawdzianów, mogą zostać przyznane punkty za inny rodzaj aktywności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gajewska
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.