Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański i praktyka sceny II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-JHPS2-01 Kod Erasmus / ISCED: 03.3 / (0200) Arts and humanities
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański i praktyka sceny II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Język hiszpański i praktyka sceny I 3305-JHPS-01

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy. Dwusemestralny cykl (Język hiszpański i praktyka sceny I i II) zakończy się przygotowaniem przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim.

Pełny opis:

Cykl zajęć teatralnych ma charakter interdyscyplinarny i składa się z dwóch bloków podzielonych na dwa semestry (semestr zimowy 30h i semestr letni 60h). Zakończy się przygotowaniem przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim. Zajęcia mają za zadanie przede wszystkim doskonalenie języka hiszpańskiego na różnym poziomie jego zaawansowania, poszerzenie kompetencji literaturoznawczych oraz zwiększenie świadomości ciała i jego roli w procesie komunikacji. Zadania te będą realizowane z wykorzystaniem zarówno analizy tekstu literackiego, jak i technik pracy z aktorem, improwizacji czy ćwiczeń dykcyjnych.

Pierwszy semestr zajęć będzie zakończony przygotowaniem indywidualnej etiudy, drugi zakończy się wystawieniem przedstawienia w języku hiszpańskim przygotowanego przez studentów. Zakres tekstów dramatycznych obejmie sztuki dramaturgów hiszpańskojęzycznych oraz teksty polskich autorów już tłumaczonych na hiszpański lub w tłumaczeniu studentów. Zajęcia mają charakter warsztatowy; wypracowywane na ich umiejętności mogą być szeroko wykorzystywane w pracy zawodowej (dyplomacja, dydaktyka, handel, turystyka), w sytuacjach oficjalnych wystąpień czy prezentacji i przygotowują studentów zarówno do bardziej świadomego uczestniczenia w kulturze, jak i dają narzędzia przydatne na rynku pracy.

Zakres tematyczny:

• Głos i dykcja

• Emocje, świadomość ciała i stres

• Improwizacja i podstawowe zadania aktorskie

• Modele aktorstwa i różnorodność metod pracy z aktorem: Stanisławski, Bolesławski, Lee Strasberg, Grotowski;

• Esencja aktorstwa: koncentracja, pamięć afektywna, akcja dramatyczna, charakterystyczność, zmysł obserwacji, rytm;

• Praca nad tekstem i sztuka żywego słowa

• Jak tekst przekłada się na scenę: analiza tekstu dramatycznego jako punkt wyjścia do pracy nad inscenizacją.

Literatura:

Bibliografia:

Aszyk, Urszula, La idea de regeneración del teatro español y la teoría del teatro moderno en Unamuno, L’Abadia de Montserrat, 1998.

Bolesławski, Ryszard, Lekcje aktorstwa. Teksty z lat 1923 – 1933, wybór, redakcja i tłumaczenie Ewa Danuta Uniejewska, Warszawa 2015.

Brook, Peter, Pusta przestrzeń, Warszawa 1981.

Grotowski, Jerzy, Ku teatrowi ubogiemu, oprac. Eugenio Barba, tłum. Grzegorz Ziółkowski, Wrocław 2007.

Płusajska-Otto, Agnieszka, Podręcznik do pracy głosem, Łódź, 2017.

Shurtleff, Michael, Przesłuchanie. Wszystko, co aktor wiedzieć powinien, żeby dostać rolę, tłum. J. Bogdan Paszkiewicz, Poznań, 1998.

Święch, Jerzy, Elementarne zadania aktorskie (zapis metody), Warszawa 2018.

Vega Carpi, Lope Félix de, El arte nuevo de escribir comedias en este tiempo, red. Felipe Pedraza, Almagro, 2009.

Weston, Judith, Reżyserowanie aktorów. Tworzenie zapadających w pamięć ról w filmie i telewizji, tłum. Tomasz Szafrański, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu historii i teorii teatru, hiszpańskiego i światowego, oraz zna podstawowe zasady analizy tekstu dramatycznego i metody pracy z aktorem. (K_W02, K_W05, K_W07)

Umiejętności:

Student potrafi samodzielnie przeanalizować tekst dramatyczny wskazując elementy najistotniejsze dla zbudowania roli, czyta i recytuje tekst w języku hiszpańskim z odpowiednią intonacją; potrafi śledzić relację między tekstem i widowiskiem, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dostrzega wieloaspektowy charakter dzieła literackiego; posiada większą świadomość ciała i z większą swobodą posługuje się językiem hiszpańskim na poziomie zaawansowanym. (K_U01, K_U03, K_U06, K_U07, K_U08)

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w zespole pełniąc rożne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka hiszpańskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. (K_K01, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• Mini-wykład

• Dyskusja

• Etiuda

• Warsztaty aktorskie

Kryteria oceniania:

Zaliczenie drugiego semestru na podstawie obecności i aktywnego udziału w przygotowaniu przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim. Szczegóły dotyczące zaliczenia zostaną podane na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Marzoch, Kamil Seruga
Prowadzący grup: Małgorzata Marzoch, Kamil Seruga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W cyklu dydaktycznym 2020/2021:

Przygotowanie przedstawienia teatralnego w oparciu o miniatury teatralne (teatro breve, "scenki") autostwa Juana Mayorgi ("Teatro para minutos") oraz Gracii Morales ("Bailes de salón").

Literatura:

Mayorga, Juan, Teatro para minutos, Guadalajara, Ñaque Editora, 2001.

Morales, Gracia, Bailes de salón. 10 obras breves para talleres de teatro, Buenos Aires, 2017.

Uwagi:

W wypadku konieczności kontynuacji zdalnego charakteru zajęć, przedstawienie będzie miało charakter nagrania; szczegóły zostaną podane na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.