Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja i media – warsztaty redakcjyne czasopisma ¿?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-KMWR-U Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i media – warsztaty redakcjyne czasopisma ¿?
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest pogłębienie umiejętności pisania i mówienia w języku portugalskim, poprzez przygotowanie i publikację czasopisma studenckiego, czasopismo „¿?”, założonego w 2003 r., w którym opublikowano 26 numerów.

Studenci będą częścią zespołu tworzącego czasopisma „¿?” a podczas sesji roboczych w języku portugalskim (1) przedstawią swoje pomysły, (2) omówią przygotowanie i organizację każdego numeru oraz (3) napiszą, przeredagują i opublikują swoje teksty. Ponieważ jest to czasopismo twórczy, będzie można ćwiczyć pisania tekstów o różnym charakterze.

Studenci będą również mogli nabyć umiejętności składać, projektowania graficznego i projektowania stron internetowych.

Pełny opis:

Metodologia pracy będzie zasadniczo praktyczna, zorientowana na zadania i prace projektowe oraz będzie podlegać ciągłej ocenie.

Prace rozpoczną się od przygotowania nowego numeru, którego pierwszym zadaniem jest wybór głównego tematu, który powinien kierować wszystkimi studentami. Powinno to być mocne słowo, które można opracowywać i badać z różnych perspektyw i z różnych dziedzin wiedzy.

Następnie nastąpi prezentacja pomysłów na artykuły, podział zadań i monitorowanie postępów działań.

Po wybraniu tematu i rozłożeniu zadań zostanie wykonana praktyka pisania i nauka różnych rodzajów tekstu: informacyjnego, opiniotwórczego, eseistycznego, kreatywnego, między innymi sugerowanych przez studentów. W znaczących kontekstach będzie przekazywana wiedza leksykalna, gramatyczna, pragmatyczna i stylistyczna pisania, a także zasady kształtujące różne tekstów dziennikarskich (wiadomości, kronika, wywiad, esej, krytyka).

Będzie także miejsce na nabycie, w języku portugalskim, umiejętności technicznych do wykonywania zadań związanych z składem czasopisma lub zaprojektowaniem strony internetowej czasopisma.

Na końcu semestru, będzie wydane nowy numer czasopismo ¿?.

Literatura:

Podręczniki

======================

Livro de Estilo da LUSA - Agência de Notícias de Portugal (disponível em https://www.lusa.pt/Files/lusamaterial/PDFs/LivroEstilo.pdf)

Silva Mendes, Português Contemporâneo – Antologia e Compêndio Didático, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000.

Słowniki, Gramatyki, Opracowania

======================

AAVV, Dicionário de Sinónimos, Porto, Porto Editora, 1995.

AAVV, The Oxford-Duden Pictorial Portuguese and English Dictionary, Oxford,

Oxford University Press, 1995.

Bożena Papis e Dorota Bogutyn, Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa [kieszonkowy słownik], Wiedza Powszechnia, 2003.

Pleciński, Jacek, Dicionário Idiomático português-polaco, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998.

Magnus Bergstrom e Neves Reis, Prontuário Ortográfico e Guia da Língua Portuguesa, 35ª edição, Lisboa, Editorial Notícias, 1998.

Lindley Cintra e Celso Cunha, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, Edições Sá da Costa, 1990.

Maria Helena Mira Mateus, Gramática da Língua Portuguesa, 4ª edição, Lisboa, Caminho, 1989.Acordo Ortografico (nowe zasady pisowni);

Puxar a brasa a nossa sardinha (powiedzenia, przysłowia, idiomy wraz z przykładami użycia oraz omówieniem historycznego ich pochodzenia);

Pomocne strony www:

===============

odmiana czasowników (https://conjuga-me.net/);

konsultacja problematycznych zagadnień z możliwością zgłaszania problemów, które pojawiają się na zajęciach (https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/); korektor syntaktyczno-ortograficzny do świadomej, krok po kroku edycji tekstów w języku portugalskim (https://www.flip.pt/FLiP-On-line/Corrector-ortografico-e-sintactico);

Infopedia - https://www.infopedia.pt/

Dicionário Priberam - https://dicionario.priberam.org/

Corpora

===============

https://www.corpusdoportugues.org/

https://www.linguateca.pt/

Efekty uczenia się:

Wiedza

======

absolwent zna i rozumie:

— specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (S3K_W01);

— podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (S3K_W03);

— zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i Portugalii , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (S3K_W04);

— terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (S3K_W05);

— współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (S3K_W06).

Umiejętności

=============

absolwent potrafi:

— samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (S3K_U02);

— wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (S3K_U03);

— posługiwać się językiem portugalskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (S3K_U05);

— potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (S3K_U06).

Kompetencje społeczne

=====================

absolwent jest gotów do:

- współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (S3K_K01);

— rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu (S3K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani według następujących kryteriów:

1 - jakość udziału w zajęciach (30%);

2 - pisanie i przepisywanie tekstu lub kilku tekstów w trakcie semestru (studenci muszą wyprodukować co najmniej 3000 słów w trakcie semestru) (60%);

3 - napisanie ostatecznej refleksji dotyczącej samooceny, z maksymalnie jedną stroną A4 (10%).

70% -76% - 3

77% -82% - 3+

83% -88% - 4

89% -94% - 4+

95% -98% - 5

99% -100% - 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jose Albuquerque da Costa Dias
Prowadzący grup: Jose Albuquerque da Costa Dias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jose Albuquerque da Costa Dias
Prowadzący grup: Jose Albuquerque da Costa Dias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.