Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura portugalska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-KP-SEM-MGR Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kultura portugalska
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Seminaria magisterskie dla studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Strona przedmiotu: http://iberystyka-uw.home.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium mgr przeznaczone dla I i II roku studiów magisterskich, specjalistyczne, prowadzone w jęz. portugalskim, wymagające bardzo dobrej orientacji w kulturze (zwłaszcza literackiej) Portugalii i/lub teatrze luzofońskim.
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kultura portugalska (literatura, historia, zagadnienia społeczno-polityczne, malarstwo, architektura, fotografia) i teatr luzofoński.

Pełny opis:

Seminarium umożliwia napisanie pracy magisterskiej w języku portugalskim związanej tematycznie, problemowo i metodologicznie (bibliografia przede wszystkim i głównie portugalskojęzyczna z uwzględnieniem światowego stanu badań) z literaturą portugalską, historią Portugalii, zagadnieniami społeczno-politycznymi, obyczajowymi, malarstwem, architekturą, fotografią, tańcem i muzyką oraz teatrem w Portugalii.

Tematyka zajęć będzie powiązana z wielkimi momentami wspólnymi, działaniami społecznymi, dziełami i problemami, jakie przeżywa społeczeństwo portugalskie w XX i XXI wieku w celu jak najlepszego zrozumienia przywoływanych czasów i wytworzenia międzykulturowej świadomości czasów współczesnych.

Literatura, filozofia, dramaturgia, zjawiska teatralne, muzyczne, zjawisko socjo-polityczne, ideologie (feminizm, LGBT), rytuały społeczne i performans w Portugalii.

Wybrane aspekty współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i politycznej Portugalii, np. problematyka współczesna w odniesieniu do miejsca i roli tego kraju w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej.

Literatura:

I. Podstawowe zródła i przewodniki internetowe:

1. Baza danych naukowych żródeł zdigitalizowanych w Portugalii:

http://www.uc.pt/fcdef/documentosbiblioteca/Bibliotecadigital/Repositorio

2. Baza danych prac magisterskich i doktorskich napisanych w Portugalii:

http://www.dgeec.mec.pt/np4/176/

3. EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles (Portuguese-Brazilian version): http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-june2013-portuguese-brazilian.pdf

4. Carlos Ceia, E-Dicionário dos Termos Literários: http://www.edtl.com.pt/

5. Idem, Como fazer uma Tese de Doutoramento ou uma Dissertação de Mestrado. Curso prático organizado por Carlos Ceia: http://jorgeantropologo.files.wordpress.com/2007/09/a-dissertacao-de-mestrado-e-a-tese-de-doutoramento.pdf

II. Żródła drukowane:

1. Ceia, Carlos, Normas para Apresentação de Trabalhos Científicos, Presença, Lisboa 1995.

2. Eco, Umberto, Como se Faz uma Tese em Ciências Humanas, 6a ed., Presença, Lisboa 1995.

3. Estrela, Edite et al., Saber Escrever Uma Tese e Outros Textos. Um guia completo para apresentar correctamente os seus trabalhos e outros documentos, 3a ed., Dom Quixote, Lisboa 2006.

4. Frada, José Cúcio, Guia Prático para a elaboração e apresentação de trabalhos científicos, Cosmos, Lisboa 2000.

5. Pereira, Alexandre; Poupa, Carlos, Como Escrever uma Tese, monografia ou livro científico usando o Word, Sílabo, Lisboa 2003.

Efekty uczenia się:

Student stosuje samodzielną zdolność pisemnego formułowania sądów metodologicznych i interpetacyjnych w języku portugalskim o tekstach literackich/zjawiskach kulturowych i/lub społecznych z zakresu literatur luzofońskich (Portugalia, Brazylia, Afryka portugalskojęzyczna).

Analizuje specyfikę (inter)tekstu kulturowego i dokonuje właściwej interpretacji problematyki literaturo- i kulturoznawczej.

Student posiada konkretne narzędzia badawcze do napisania pracy magisterskiej.

Ma przygotowanie dosamodzielnej pracy naukowej: pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczających do przygotowania pracy magisterskiej, wyciągania wniosków i wysuwania hipotez.

Składa w terminie poprawnie napisaną pracę magisterską.

Przygotowania pracy magisterskiej do obrony, co obejmuje:

- zredagowanie pracy

- skończenie procedury przygotowującej studenta do obrony pracy magisterskiej

http://iberystyka-uw.home.pl/content/view/530/119/

- dostosowanie pracy do norm obowiązujących w ISIiI

http://iberystyka.uw.edu.pl/pdf/studia/Normas-mestrado-port.pdf

Gotowa praca magisterska (min. 80 str wraz z Bbiliografią) sformatowana wg zasad podanych na www ISIiIb UW jw.

Metody i kryteria oceniania:

Poprawność merytoryczna, analityczna, interpretacyjna i metodologiczna. Umiejętność wnioskowania i stawiania hipotez badawczych na przyszłość.

W obronie pracy magisterskiej są brane pod uwagę:

- średnia z całości studiów

- ocena pracy magisterskiej przez recenzenta i promotora

- ocena z egzaminu magisterskiego.

Praktyki zawodowe:

biura tłumaczeń, redakcje.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.