Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Ameryki Łacińskiej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LAL1-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Literatura Ameryki Łacińskiej I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

„Literatura Ameryki Łacińskiej cz. 1” jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów I roku studiów licencjackich. Program przedmiotu obejmuje przegląd najważniejszych tendencji we współczesnej prozie latynoamerykańskiej, ukazanych na tle realiów historycznych, politycznych, społecznych i kulturowych Ameryki Łacińskiej.

(Szczegóły dotyczące semestru letniego 2020: proszę sprawdzić w zakładce "Semestr letni 2020/21" i na stronie konwersatorioum, klikając "więcej informacji").

Pełny opis:

Celem zajęć będzie przedstawienie studentom panoramy najnowszej, bo pisanej w latach 90. XX wieku oraz już w wieku XXI literatury Ameryki Łacińskiej. Omawiane będą teksty prozatorskie pisarzy pochodzących z różnych krajów tego regionu, tak aby ukazać również jego różnorodność. Analiza każdego z zaproponowanych do lektury tekstów, prowadzona w różnych perspektywach badawczych (od lektury immanentnej po szeroko pojęte badania kulturowe), obudowana będzie przez wykładowczynię szerokim kontekstem historycznym, politycznym, społecznym i kulturowym, żeby studenci zyskiwali orientację nie tylko w tendencjach dominujących w dzisiejszej literaturze latynoamerykańskiej i możliwych metodach jej czytania, lecz również w warunkujących ją realiach zewnętrznych.

Literatura:

Lektury:

1) Marcelo Figueras (Argentyna), Kamczatka, przeł. Alicja Fijałkowska;

2) Juan Gabriel Vásquez (Kolumbia), Sekretna historia Costaguany, przeł. Katarzyna Okrasko;

3) Alberto Barrera Tyszka (Wenezuela), Ostatnie dni komendanta, przeł. Karolina Jaszecka;

4) Edmundo Paz Soldán (Boliwia), Śmierć na ulicy Unzueta, przeł. Tomasz Pindel;

6) Santiago Roncagliolo (Peru), Czerwony kwiecień, przeł. Tomasz Pindel;

7) Mariana Enríquez (Argentyna), To, co utraciłyśmy w ogniu (wybrane opowiadania), przeł. Marta Jordan;

8) Rodrigo Rey Rosa (Gwatemala), Głusi, przeł. Barbara Jaroszuk;

9) Hernán Rivera Letelier (Chile), Sztuka wskrzeszania, przeł. Barbara Jaroszuk;

10) Saer Juan José (Argentyna), Śledztwo, przeł. Nina Pluta;

11) Valeria Luiselli (Meksyk), Nieważcy, przeł. Katarzyna Okrasko.

Dodatkowo pomocne będą następujące podręczniki:

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków 2006;

Łukaszyk Ewa, Pluta Nina, Historia literatur iberoamerykańskich, Ossolineum, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

Po semestrze tych zajęć student:

- zna i rozumie w podstawowym stopniu powiązania hispanistyki z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych w tym z nauką o kulturze i religii krajów

hiszpańskojęzycznych (K_W01);

- zna i rozumie podstawowe metody analizy hiszpańskojęzycznych dzieł literackich tj.ma podstawową wiedzę z zakresu literatury latynoamerykańskiej i jej specyfiki jako dyscypliny (K_W02);

- zna i rozumie podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_W03);

- zna i rozumie w sposób podstawowy powiązania literatury hiszpańskiej i

latynoamerykańskiej z procesami historyczno-kulturowymi; (K_W05);

- zna i rozumie najważniejsze wydarzenia z historii Ameryki Łacińskiej oraz istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego (K_W06);

- potrafi rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U03);

- jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- jest gotów do aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny (K_K03);

- jest gotów do śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Ameryki Łacińskiej (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- systematyczna lektura zaproponowanych przez wykładowcę tekstów;

- aktywny udział w zajęciach;

- zdany egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Grzesiak
Prowadzący grup: Zofia Grzesiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Teksty analizowane będą z uwzględnieniem różnych perspektyw badawczych, aby rozwijać czytelnicze, analityczne oraz krytycznoliterackie kompetencje studentów. Omawiane będą także konteksty historyczne, polityczne, społeczne i kulturowe wpływające na powstawanie i odbiór interpretowanych dzieł literackich.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie przedstawienie studentom panoramy najnowszej, bo pisanej w latach 90. XX wieku oraz już w wieku XXI literatury Ameryki Łacińskiej. Omawiane będą teksty prozatorskie pisarzy pochodzących z różnych krajów tego regionu, tak aby ukazać również jego różnorodność. Analiza każdego z zaproponowanych do lektury tekstów, prowadzona w różnych perspektywach badawczych (od lektury immanentnej po szeroko pojęte badania kulturowe), obudowana będzie przez wykładowczynię szerokim kontekstem historyczno-kulturowym. W omawianiu tekstów będziemy się posługiwać podstawowymi narzędziami narratologicznymi.

Literatura:

Lektury:

1) Marcelo Figueras (Argentyna), Kamczatka, przeł. Alicja Fijałkowska;

2) Juan Gabriel Vásquez (Kolumbia), Sekretna historia Costaguany, przeł. Katarzyna Okrasko;

3) Jorge Franco (Kolumbia), Rosario Tijeras, przeł. Tomasz Pindel;

4) Tomás González (Kolumbia), Trudne światło

6) Junot Díaz (USA/Republika Dominikaska), Krótki i niezwykły żywot Oskara Wao, przeł. Jerzy Kozłowski;

7) Mariana Enríquez (Argentyna), To, co utraciłyśmy w ogniu, przeł. Marta Jordan;

8) Rodrigo Rey Rosa (Gwatemala), Głusi, przeł. Barbara Jaroszuk;

9) Diego Vargas Gaete (Chile), Chrząszcze na wyginięciu, przeł. Magdalena Antosz;

10) Ignacio Padilla (Meksyk), Amphitryon, przeł. Magdalena Płachta;

11) Valeria Luiselli (Meksyk), Nieważcy, przeł. Katarzyna Okrasko.

12) Roberto Bolaño (Chile), Dziwki morderczynie, tłum. Tomasz Pindel

* Kolejność omawiania lektur może ulec zmianie

* Lista lektur może ulec modyfikacji w zależności od zainteresowań uczestników kursu.

Podręczniki:

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków 2006;

Łukaszyk Ewa, Pluta Nina, Historia literatur iberoamerykańskich, Ossolineum, Wrocław 2010.

Uwagi:

Jeśli zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym, wykorzystywane będą platofrmy Zoom (zajęcia synchroniczne, zgodnie z planem zajęć) oraz Google Classroom (materiały i obowiązkowe zadania).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.