Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Hiszpanii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LH1-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Hiszpanii I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

„Literatura hiszpańska 1” jest przedmiotem obowiązkowym na I roku studiów licencjackich. Program przedmiotu obejmuje przegląd najważniejszych tendencji i dziel współczesnej prozy hiszpańskiej.

Język wykładowy: polski

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterakich studentów, dotyczących współczesnej prozy hiszpanskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu powieściowego. Przedmiotem lektur i dyskusji będą powieści współczesnych pisarzy Hiszpanii. Po zapoznaniu się z założeniami danego nurtu i lekturze tekstów jego głównych przedstawicieli, uczestnicy kursu wykorzystają nowo zdobyte narzędzia badawcze do analizy wybranych utworów. Jednocześnie, zostaną poddane analizie społeczne i polityczne konteksty, w których powstały omawiane dzieła. Podstawowa literatura teoretyczna przedmiotu składa się z fragmentów tekstów socjologicznych i teoretycznoliterackich służących do analizy dyskursu w perspektywie kulturowej.

Program zajęć:

1. Wprowadzenie: estetyka literacka tremendyzmu i realizmu spolecznego na tle uwarunkowań kulturowych lat 40 i 50.

2. Sztandarowe powieści i techniki literackie. Powieść eksperymentalna lat 60 w poszukiwaniu nowych form narracji: zalożenia i przestawieciele późnego modernizmu

3. Literatura okresu transformacji

4. Społeczeństwo ponowoczesne a postmodernizm w ujęciu teoretycznym i powieściowym

5. Brudny realizm, czyli proza pokolenia X

6. Pamięć, świadectwo i powieść: historia a literatura

7. Obraz Barcelony we współczesnej literaturze

8. Literatury i kultury mniejszościowe

9. Kultura popularna i teoria bestselleru

10. Współczesny dramat hiszpański

Korpus lektur:

1. Złuda, Carmen Laforet (fragmenty), Rodzina Pascuala Duarte, Camilo José Cela (fragment)

2. Ul, (fragment), Camilo José Cela, Pięć godzin z Mariem, Miguel Delibes (fragment)

3. Serce tak białe, Javier Marías (9-118; 303-345)

4. Miłość, ciekawość, prozac i wątpliwości (9-95, 181-206, 253-259, 271-288), Lucía Etxebarria

5. Uśpiony głos (część 1), Dulce Chacón, Żołnierze spod Salaminy (część 1 i część 3), Javier Cercas

6. Głosy Pamano (czesc III pt. Gwiazdy jak ciernie), Wyznaję (VI Satabat Mater I VII Usque ad calcem –dwa ostatnie rozdziały), Jaume Cabré,

7. Patria, Fernando Aramburu (od rozdzialu 102 "Pierwszy list" do końca)

8. Pocałunki składane na chlebie (str. 7-69), Almudena Grandes

9. Łzy w deszczu, Rosa Montero (fragmenty), Niewidzialny strażnik, Dolores Redondo (fragmenty)

10. Królowa południa (rozdziały 1-3: 1. Spadłem z obłoków, w których bujałem, 2. Podobno widziały to gliny, ale zimno się zrobiło, 3. Kiedy przeminą lata), Arturo Pérez-Reverte

11. Współczesna proza hiszpańska, Magda Potok (str. 9-66)

Literatura:

Bibliografia krytyczna:

Baczyńska, Beata. Historia literatury hiszpańskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

Gracia, Jordi, Ródenas, Domingo, Historia de la literatura española. 7, Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010. Madrid: Crítica, 2011.

Potok, Magda, Współczesna proza hiszpańska. Studia. Poznan: Wydawnictwa Naukowe UAM, 2016

Potok, Magda, Arcydzieła literatury hiszpańskiej: dziesięć wykładów. Poznan: Wydawnictwa Naukowe UAM, 2016

Sanz Villanueva, Santos Historia de la literatura española. [T. 6/2], El Siglo XX: literatura actual. Barcelona: Ariel, 1994

Villanueva, Darío, et. al. Los nuevos nombres: 1975-1990; vol. 9 de Historia y crítica de la literatura española, dir. por Francisco Rico, Barcelona, Crítica, 1992.

Efekty uczenia się:

Podczas kursu student uzyskuje podstawą umiejętność refleksji historycznoliterackiej. Zapoznaje się z ważnymi tekstami literackimi omawianego okresu, analizuje je w kontekście historycznoliterackim i społecznym.

Po semestrze tych zajęć student:

- zna podstawowe terminy i zagadnienia z zakresu hiszpańskiego literaturoznastwa (na tle wybranych zagadnień z teorii literatury i hiszpańskich studiów kulturowych) oraz najważniejsze techniki analizy tekstów prozatorskich (K_W02, K_W03, K_W04, K_W11);

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu hsitorii literatury hiszpańskiej w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

- umie dokonać analizy współczesnych tekstów literackich i posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowaniem wniosków (K_U06);

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i koniecznośc uczestnictwa w obiegu kultury (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- zapoznanie się z analizowanymi tekstami

- systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- zdany egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Prowadzący grup: Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Prowadzący grup: Katarzyna Moszczyńska-Dürst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.