Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią Brazylii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NBKB1-1U Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią Brazylii I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać zaawansowaną znajomość języka portugalskiego oraz podstawową wiedzę na temat historii i szeroko pojętej kultury Brazylii.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z najnowszymi badaniami dotyczącymi historii, szeroko pojętej kultury i religii w Brazylii oraz ich metodologią. Przedstawiony zostanie szeroki wachlarz problemów i perspektyw badawczych, które poddane zostaną krytycznej lekturze oraz dyskusji na zajęciach.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z najnowszymi badaniami dotyczącymi historii, szeroko pojętej kultury i religii w Brazylii oraz ich metodologią. Przedstawiony zostanie szeroki wachlarz problemów i perspektyw badawczych, które poddane zostaną krytycznej lekturze oraz dyskusji na zajęciach, w sposób zachęcający studentów do pogłębiania wiadomości na ten temat oraz formułowania własnych problemów badawczych.

Interdyscyplinarne ujęcie ma na celu zachęcić studentów do szukania związków pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w różnych obszarach życia społecznego i kultury, a także z ich podłożem historycznym. Nawiązując do klasycznych ujęć dziejów, kultury i religijności, zajęcia mają na celu pokazać w jaki sposób najnowsze badania wchodzą z nimi w dialog, niejednokrotnie je dekonstruując i proponując swoistą rekonstrukcję historii (np. historii kolonizacji i niewolnictwa) i mitologii narodowej (mit „brazylijskości”, mit „demokracji rasowej”) z zupełnie innej perspektywy, m.in. z perspektywy grup marginalizowanych.

Literatura:

Bernardino-Costa, J.; Grosfoguel, R. Decolonialidade e perspectiva negra. In: Revista Sociedade e Estado, vol. 31., n. 1, janeiro/abril 2016.

Chauí, M., Cultura e democracia. Salvador: Secretaria de Cultura, Fundação Pedro Calmon, 2009.

Dalcastagnè, R. Um território contestado: literatura brasileira contemporânea e as novas vozes sociais. In: Iberic@l: Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, Paris, v. 2, p. 13-18, 2012.

Fonseca, Maria Nazareth Soares (org.). Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

Hollanda, H. Buarque de. Cultura como recusro. Salvador: Secretaria da Cultura do Estado da Bahia. Fundação Pedro Calmon, 2012.

Munanga, Kabengelê. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

Ribeiro, C. de Oliveira. Um olhar sobre o atual cenário religioso brasileiro: possibilidades e limites para o pluralismo. Estudos de Religião, v. 27, n. 2, pp. 53-71, 2013.

Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto. H. Buarque de Hollanda (org.). Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.

Prandi, Reginaldo. Deuses africanos no Brasil, em: Herdeiras do Axé. São Paulo: Hucitec, pp. 1-50, 1997.

Priore, M. del. (org.), História das mulheres no Brasil,7. ed. São Paulo: Contexto, 2004.

Ribeiro, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil, 4 ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

Ribeiro, Djamila. O lugar de fala. São Paulo: Pólen, 2019.

Schwarcz, L., M., História da vida privada no Brasil; contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (wybrane rozdziały)

Schwarcz, L., M., Starling, H., Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej oraz terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (K_W01, S3K_W01);

powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (K_W02, S3K_W02);

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W03, S3K_W03);

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach portugalskojęzycznych, zwłaszcza w Brazylii, jak również powiązania nowych badań oraz trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W04, S4K_W04);

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiów iberystycznych (K_W05, S4K_W05);

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwe dla studiów iberystycznych (K_W06, S4K_W06).

KOMPETENCJE

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze obejmujące: krytyczną analizę wytworów kultury oraz zjawisk społecznych krajów portugalskiego obszaru językowego, a zwłaszcza Brazylii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod oraz konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_U01, S4K_U01);

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwoju i kierowania własną karierą zawodową (K_U02, S4K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (K_U03, S4K_U03);

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_U06, S4K_U06).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01, S4K_K01);

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu (K_K02, S4K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanych materiałów (w tym przygotowanie 1 referatu) oraz aktywne uczestnictwo w dyskusjach.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Walczuk
Prowadzący grup: Magdalena Walczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W semestrze zimowym 2020/2021 przedmiot prowadzony zdalnie za pomocą Google Classroom/Google Meets.

Uwagi:

Zaliczenie w formie zdalnej na podstawie lektur, referatów, prezentacji, uczestnictwa w dyskusjach oraz zadań wykonywanych na platformie Google Classroom.

Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegółowe zmodyfikowane zasady zaliczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.